28.06.2019- Preotul misionar Nicolae Zorilă, sprijinit de sute de credincioși din eparhia Oradea, trimite episcopului Sofronie Drincec o scrisoare prin care anunță întreruperea comuniunii cu episcopii ecumeniști: „I-am răbdat pe ecumeniști și pe moderniști vreme de un secol. Am făcut răbdare și ascultare. Am așteptat și nădăjduit ca rugăciunile comune, sincretismele, egalitățile, inovațiile vor înceta pentru ca frații noștri care s-au smintit să revină în sânul Bisericii. Nu îi vom lăsa și pe alții să plece. Vom înceta comuniunea cu cei care comunică cu papa cel eretic și schismatic. Dorim să aducem la cunoștință tuturor fiilor Bisericii gravul pericol al lepădării de credință în care ne aflăm prin acceptarea hotărârilor luate la sinodul din Creta, iunie 2016. Nu trebuie să ascultăm fără discernământ în ceea ce spun și hotărăsc episcopii. Dacă ar fi fost valabilă asta, Credința Ortodoxă ar fi dispărut, nu ar mai fi avut Sfinți luptători și mărturisitori Nu ar fi existat Sfinții Atanasie, Vasile, Grigorie, Maxim, Damaschin, Fotie, Palama și Marcu Evghenicul. Au fost ei neascultători și nedisciplinați? Au exprimat conștiința neschimbătoare a credincioșilor Bisericii.”

Cuvinte profetice ale Sf. Paisie Aghioritul. Mai demult neamul nostru trăia duhovnicește. Astăzi spunem că suntem ortodocși, dar adesea avem numai numele de ortodox, nu și viața ortodoxă. Dacă duhovnicii de acum care adorm lumea sau care pe toate le nivelează, spunând că arătăm dragoste și bunătate ereticilor dacă nu le spunem că sunt în rătăcire, dacă unii ca aceștia ar fi trăit în primele secole ale creștinismului, nu am fi avut acum niciun Sfânt; Despre mucenicia prin boală a Sfântului Paisie. În toată viața lui a cugetat la moarte. Își făcuse patul ca un mormânt și în orice loc sihăstrea își făcea și un mormânt. Spunea:“Cât de mult m-au folosit bolile, nu m-au folosit nevoințele pe care le-am făcut ca monah”. Din când în când psalmodia, ca să uite durerea înfricoșătoare și să înlocuiască cu psalmodierea suspinele pe care le scotea fără să vrea. Nu cârtea, nici nu cerea de la Dumnezeu să-i ridice suferințele și să-i dea sănătate. Ajungea pana la istovire din pricina hemoragiei si a marii oboseli. “Îmi venea uneori să mă sting”…Iar la sfârșit nu a îngăduit nimănui să rămână cu el. Voia sa fie singur, să se roage nestingherit și să se pregăteasca mai bine pentru ieșirea lui. A rămas singur “ca un om neajutorat“, lăsându-se pe sine în purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Trebuie să conlucrăm cu Harul lui Dumnezeu cel în Sfânta Treime slăvit, primit de noi la Sfantul Botez pentru a primi ajutor să putem lucra poruncile lui Dumnezeu. Altfel Harul Duhului Sfânt rămâne întru noi, dar nedezvoltat. Pricina neștiinței noastre este doar libera noastră alegere. Este necesar să luptăm continuu pentru despătimire și este necesară o continuă catehizare a noastră de către preot și o continuă auto- catehizare( să citim din scrierile Sfinților Părinți, din Sfintele Scripturi și din Pidalion) pentru a înțelege, atât cât ne stă în putință, cele ce țin de dreapta credință și de dreapta viețuire, căci altfel, deși ne-am îngrădit de erezie, nu vom rezista până la sfârșit pentru a ne mântui. Însă nu ne punem nădejdea în faptele noastre, ci doar în mila lui Dumnezeu și în rugăciunile PreaSfintei Născătoare de Dumnezeu- cea mai mare mijlocitoare a noastră la scaunul Sfintei Treimi și în rugăciunile tuturor îngerilor și a tuturor Sfinților Săi. Predica Părintelui Xenofont la Pogorârea Sfântului Duh, 16 iunie 2019

Întreaga strădanie a creștinului trebuie să fie pentru dobândirea Sfântului Duh. Există un singur Adevăr și o singură Biserică. Astăzi, prin amăgire și prin înșelare, mulți păstori spun oamenilor că ar fi Harul Duhului Sfânt și Taine și în alte „biserici”, nu numai în Biserica Ortodoxă. Aceștia nu mai mărturisesc Adevărul celor 7 Sinoade Ecumenice. Catolicii înjosesc Duhul Sfânt, spunând că este creat -adică îl consideră creatură. Să nu alergăm la păstori mincinoși, care ne lasă în lumescul nostru, în voile, răutățile și păcatele noastre și ne dezleagă ușor la Sfânta Impărtășanie căci aceștia ne lasă ” la braț cu satana”. Pentru a păstra Harul Duhului Sfânt și pentru a-l reînoi în noi, să Îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice, să alergăm la spovedanie la preoți care respectă canoanele și mărturisesc Adevărul, să ne mărturisim ca femeia din evanghelie, să facem pocăință ca Proorocul David. Predica Părintelui Antim la Pogorârea Sfântului Duh – arhivă anterior anului 2016