Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Lună: mai 2018

Articole 19

Cuvintele Sfinților pentru noi, cei de azi

Într-un un regim ateu, e posibil să fim cu totul lipsiţi de cărţi şi să nu avem multă vreme legături cu preoţimea ortodoxă – atunci va trebui să trăim prin ceea ce am dobândit în libertate: nu doar ceea ce am citit sau ni s-a spus, ci ceea ce ne-am impropriat şi am trăit din învăţătura creştină. Compromisul creştin în cugetare, în cuvânt şi negrijă deschide într-adevăr calea către triumful forţelor absurdului. Epoca actuală a absurdului este dreapta răsplată a creştinilor care au renunţat să mai fie creştini.Cum să ne pregătim pentru a rezista greutăţilor ce ne aşteaptă? Cuviosul Serafim Rose

Predici ale preoților care au întrerupt pomenirea ierarhilor propovăduitori ai ereziei ecumenismului

Ieroschimonah Xenofont- Oamenii nu-și dau deloc seama că sunt posedați. Chiar dacă la botez a fost scos din adâncurile sufletului nostru, diavolul gravitează undeva mai la suprafață și atât timp cât suntem nedespătimiți, ne face să gândim ce vrea el atât timp cât noi nu analizăm gândurile și nu ne despătimim. Diavolii se ascund de noi cât pot de tare, îndemnându-ne la tot răul, cel mai adesea prin gânduri

Predici ale preoților care au întrerupt pomenirea ierarhilor propovăduitori ai ereziei ecumenismului

Ieromonah Spiridon Roșu – În credința Ortodoxă trăim, în ea mărturisim, cu ea nădăjduim că ne vom înfățișa la Înfricoșătoarea Judecată a Lui Dumnezeu! Prin eliminarea slujbei Sinodiconului Ortodoxiei și a tuturor rânduielilor de primire a ereticilor care se pocăiesc și se întorc la Ortodoxie sunt manipulați ortodocșii care ajung să nu mai cunoască pericolul ereziilor. Cedările parțiale ale ierarhilor în relațiile cu ereticii sunt periculoase pentru mântuire. Majoritatea credincioșilor de astăzi nu cunosc în profunzime și nici măcar nu-i interesează Ortodoxia. Dacă se va întâmpla ca ei să cadă în erezie, cine va fi Sfântul care va veni să-i salveze, când este bine știut faptul că în zilele noastre este o criză a sfințeniei cum n-a mai fost niciodată?