Ieromonah Spiridon Roșu- Rostul îngrădirii nu este de a ne separa de Biserică, ci de a rămâne în Biserică prin păstrarea purității dreptei credințe. Oprirea comuniunii cu cei căzuți în erezie dar care nu au fost încă condamnați se face nu din cauza presupusei invalidități a Tainelor sau a bănuielii încetării lucrării harului prin acei clerici (cei căzuți în erezie fiind încă necaterisiți), ci din cauză că aceștia nu mai au credință ortodoxă. Responsabilitatea și vinovăția individuală a ierarhilor semnatari la sinodul din Creta nu o pot și nici nu trebuie s-o stabilească preoții îngrădiți de erezia ecumenistă (cu atât mai puțin creștinii laici), ci numai ierarhii întruniți în sinod. Care sunt preoții cu cuget ortodox?

 

Ortodoxia nu se mărturisește doar prin cugete și cuvinte, ci mai ales prin fapte. Oferim aici pilda rostită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos: “Dar ce părere aveți? : Un om avea doi fii. Și a mers la cel dintâi și i-a zis : Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea./ Iar el, răspunzând, a zis: Nu vreau! Dar pe urmă, căindu-se, s-a dus. / Și mergând la al doilea, i-a zis tot așa. Iar acesta i-a răspuns: Mă duc, Doamne! Dar nu s-a dus. / Care din acestia doi a facut voia Tatălui? Ei i-au zis: cel dintâi”(Mt.21,28-31).

Aplicând această învățătură în privința activității ierarhilor participanti la pseudosinodul din Creta, care dintre ei au făcut voia Stăpânului: cei ce au promis că vor respinge documentele eretice dar le-au acceptat și le-au semnat (iar ceilalţi le-au aprobat ulterior) sau cei ce au respins cu fapta documentele greșite? Și câți din ierarhii care au respins documentele au dovedit și cu fapta că au întrerupt comuniunea cu ereticii(ecumeniști-n.n.)?

Nimeni nu poate să se dezvinovățească că a semnat documente care exprimă și întăresc erezia ecumenistă, zicând că el în mintea lui nu ar avea convingeri ecumeniste căci : ”Din prisosința inimii grăiește gura”(Lc.6,45). Deci mai întâi se produce o acceptare a ereziei ecumeniste la nivelul minţii și apoi se trece și la mărturisirea ei prin faptă, adică fie prin cuvânt rostit, fie prin cuvânt scris. Dacă cineva din delegația de episcopi ai B.O.R. ar fi avut în minte convingeri clare antiecumeniste, acest lucru ar fi trebuit să se reflecte prin respingerea și nesemnarea acelor documente( n.n.- e vorba de documentele semnate la sinodul din Creta).

(…)Episcopul și preotul care îl pomenesc pe episcopul eretic nu mai sunt ortodocși, ci cad și ei în erezie pentru motivul că având comuniune cu acela dovedesc că au întrutotul aceeași credință cu a ereticului pe care îl pomenesc.

Nu este cu putință să rămână cineva ortodox dacă are comuniune bisericească cu un episcop eretic, chiar și în cazul în care el:

                                     -nu știe,

                                     -nu recunoaște sau

                                      -nu-i pasă de această realitate.

Preoții care au încetat comuniunea cu pseodoepiscopul eretic (și  cu ceilalți preoți căzuți  și  ei(în erezia ecumenistă-n.n.) prin păstrarea comuniunii cu pseudoepiscopul  respectiv), aplicând Canonul 15 al Sinodului I-II Constantinopol, încetează orice legături bisericești cu aceștia( cu pseudoepiscopul și cu preoții aflați în comuniune cu pseudoepiscopul-n.n.). Dar nu se pronunță asupra validității tainelor săvârșite de clericii necondamnati. Oprirea comuniunii cu cei căzuți în erezie dar care nu au fost încă condamnați se face nu din cauza presupusei invalidități a Tainelor sau a bănuielii încetării lucrării harului prin acei clerici (cei căzuți în erezie fiind încă necaterisiți), ci din cauza că aceștia nu mai au credință ortodoxă.

Rostul îngrădirii nu este de a ne separa de Biserică, ci de a rămâne în Biserică prin păstrarea  purității dreptei credințe.

Nu noi, cei îngrădiți, ne separăm de Biserică prin faptul că am încetat orice legătură bisericească cu ei, ci cei căzuți în erezie sunt în pericol de a se separa de Biserică.

Există pentru ei doar două posibilități:

1.ori rămân pe mai departe căzuți în erezie (fie că vor fi osândiți definitiv la un sinod ortodox, fie că vor muri până atunci și  vor avea parte de osânda veșnică),

2.ori se pocăiesc deplin și în acest caz nu vor fi învinuiți pentru căderea anterioară în erezie.

Dar pentru că acest sinod ortodox care să clarifice situația  creată prin apariția și  generalizarea ereziei ecumeniste în viața Bisericii nu s-a săvârșit încă, cei căzuți în erezie  rămân amestecați deocamdată în trupul Bisericii ca niște mădulare bolnave și  transmițătoare de boală.(…)

Responsabilitatea și vinovăția individuală a ierarhilor semnatari nu o pot și nici nu trebuie s-o stabilească preoții îngrădiți de erezia ecumenistă (cu atât mai puțin creștinii laici), ci numai ierarhii.(…)

 

În legătură cu categoria preoților despre care au cuget ortodox trebuie făcută o distincție importantă.

 

  1. Există o categorie de preoți care au cuget real ortodox dovedit atât prin discursul antiecumenist, cât și  prin faptele întreruperii comuniunii cu ereticii ecumeniști și  prin suportarea prigoanei din partea lor.
  2. Și există altă categorie de preoți care doar își închipuie că au cuget ortodox (sau care sunt lăudați că ar avea cuget ortodox), însă nu au, pentru că prin faptele păstrării comuniunii bisericești cu ereticii ecumeniști(coliturghisire, pomenirea numelui episcopului ecumenist la slujbele și  tainele bisericești, participarea cu ei la aceleași taine, și  altele) dovedesc că au aceeași credință ca și  ecumeniștii.

Degeaba mărturisesc prin cuvânt că sunt antiecumeniști, dacă prin fapte și  modelul lor de viețuire susțin pe ecumeniști. Acești preoți care nu au întrerupt comuniunea cu ereticii ecumeniști devin, din nefericire, cei mai periculoși susținători ai ierarhilor căzuți în erezia ecumenistă. Acești preoți, prin exemplul lor negativ, sugerează că nu trebuie nicidecum să oprești comuniunea cu ereticii ecumeniști ca să fii un luptător eficient împotriva ecumenismului.

Motivele pentru care acești preoți (care doar își închipuie că au cuget ortodox sau sunt lăudați că ar avea dar nu îl au-n.n.) întrețin comuniunea bisericească cu ereticii ecumeniști sunt două:

-din ignoranță (o fac inconștient dar nu  lipsiți de vinovăție) sau

-din viclenie (în acest caz o fac în mod conștient).

Dacă aceștia ar fi judecați la un sinod adevărat ortodox, rămânând în starea pe care o au acum, ar trebui să dea socoteală pentru imensa sminteală pe care au făcut-o în rândul clericilor și  credincioșilor, prin modelul fals de luptă antiecumenistă pe care l-au practicat și  întreținut. Cine își va asuma răspunderea pentru nenumăratele suflete care după moarte s-au osândit pentru că i-au crezut pe acești preoți și nu au oprit comuniunea cu ereticii, ci s-au înșelat urmând modelul lor așa zis echilibrat?

Pentru oamenii care încă nu înțeleg aceste lucruri, dovada cea mai clară( că acești preoți, care vorbesc împotriva ecumenismului dar nu întrerup comuniunea bisericească cu ecumeniștii, nu au de fapt cuget ortodox-n.n) este faptul că ierarhii ecumeniști nu-i prigonesc pe preoții care păstrează comuniunea bisericească cu ei, deși vorbesc clar împotriva ecumenismului. Nu-i prigonesc pentru că sunt înșelați ca și ei, așa că nici diavolul nu-i stârnește pe unii împotriva altora, fiind mulțumit de starea lor.”

**************************************

Fragmente extrase din ” Observații critice ale Părintelui Spiridon  cu privire la studiul <<Părtășia la erezie – expresie biblică și patristică>> scris de Mihai Silviu Chirilă”

Sursa:

https://stranaortodoxa.wordpress.com/2018/01/29/observatii-critice-ale-parintelui-spiridon-de-la-schitul-radeni-la-studiul-partasia-la-erezie-expresie-biblica-si-patristica-scris-de-mihai-silviu-chirila/

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s