Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Lună: octombrie 2019

Articole 2

Predici ale preoților care au întrerupt pomenirea ierarhilor propovăduitori ai ereziei ecumenismului

Predica Părintelui Spiridon la Praznicul Sfântului Dimitrie izvorâtorul de mir, 26.10.2019- „Dacă cinstim superficial pe Sfinți, numai cu buzele, dar cu viața și cu faptele nu, dacă nu ne schimbăm viața în acord cu modelul vieții lor, chiar dacă facem prăznuiri zilnice cu respectarea exactă a slujbelor și rânduielilor, cădem în triumfalism ortodox, nu ne folosim cu nimic și mai degrabă vom lua osândă decât plată pentru osteneală! Mulțimea păcatelor noastre și mai ales nepocăința noastră îi fac pe Sfinți să ajungă în situația de a nu ne mai putea ajuta și ocroti! Sfinții plâng pentru că văd împietrirea și nepăsarea noastră. Să nu creadă careva că dacă ne-am îngrădit de eretici- prin aceasta ne-am câștigat vreun dar sau vreun privilegiu! Nu am câștigat nimic în plus, ci doar am evitat păcatul ereziei! Dar de toate celelalte ispite și încercări nu suntem scutiți! Credeți că Sfinții nu văd și nu se întristează când ne văd așa cum suntem: egoiști, atotsuficienți, bănuitori de rău, dezbinați, plictisiți, lipsiți de râvna duhovnicească, fără răbdare, uituci, împrăștiați și stăpâniți de alte patimi? Ce putem face? Dacă mărturisim că îi iubim pe Sfinți, ce alt dar mai frumos le putem aduce decât să ne cunoaștem adevărata stare sufletească și cu smerenie să punem de acum începutul pocăinței noastre spre bucuria Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, al lui Dumnezeu Cel ce este minunat întru Sfinții Lui!”