Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Lună: noiembrie 2019

Articole 10

Predici ale preoților care au întrerupt pomenirea ierarhilor propovăduitori ai ereziei ecumenismului

Predica Părintelui Spiridon la Praznicul Sfântului Apostol Andrei: „Fraților, vă rog să nu confundați Biserica – organizație cu Biserica- organism tainic. Un credincios trăiește în Biserică numai în măsura în care Hristos trăiește și se oglindește în el. E posibil să aparții în mod exterior Bisericii vizibile (organizației), pe când Trupului lui Hristos (organismului) îi aparții numai pe cale lăuntrică, iar măsura în care îi aparții e hotărâtă de măsura sfințeniei tale.” Despre darurile și harismele Apostolilor. Ce anume au transmis și ce nu au transmis Apostolii episcopilor.