Patriarhul Constantinopolului consideră că doar diferențele istorice, mai degrabă decât dogmele, separă ortodoxia și catolicismul, deci unitatea lor este inevitabilă. Patriarhul Bartolomeu din Constantinopol a declarat că există doar controverse istorice mai degrabă decât dogmatice între creștinii ortodocși și catolici. El a spus acest lucru în timpul ultimei sale vizite la Sfântul Munte Athos.

În special, potrivit surselor UOJ( https://spzh.news/en/news/66683-glava-fanara-na-afone-ubezhdal-bratiju-v-neobkhodimosti-jedinenija-s-katolikami), în timpul unei vizite la mănăstirea greacă Pantokrator, Patriarhul Bartolomeu, în prezența fraților și oaspeților mănăstirii, a susținut că unirea Bisericii Ortodoxe cu romano-catolicii era(este) inevitabilă. În opinia sa, scindarea care există acum între ortodocși și catolici are rădăcini istorice, dar nu ține de domeniul dogmei( nu este dogmatică).
Patriarhul Bartolomeu este convins că catolicii sunt „exact aceiași creștini ca și noi(ortodocșii)”. El a subliniat, de asemenea, că gestul Papei Francisc de a dărui sfinte moaște ale Sfântului Apostol Petru este o mărturie a bunelor intenții ale Bisericii Catolice în raport cu Biserica Ortodoxă.(n.n.-Cu prilejul sărbătoririi Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, din 29 iunie 2019, „papa Francisc i-a oferit în dar patriarhului ecumenic de Constantinopol – Bartolomeu – un relicvariu conținând o relicvă a Sfântului Petru.”) https://www.vaticannews.va/ro/papa/news/2019-07/papa-daruieste-patriarh-bartolomeu-relicva-sfantul-petru.html

Sursele UOJhttps://spzh.news/en/news/66683-glava-fanara-na-afone-ubezhdal-bratiju-v-neobkhodimosti-jedinenija-s-katolikami au spus că, în timpul discursului Patriarhului Bartolomeu, au fost prezenți arhimandritul Gabriel, starețul mănăstirii Pantokrator, arhimandritul Alexy, starețul mănăstirii Xenophontos, arhimandritul Efrem, starețul mănăstirii Vatopedi, frații mai multor mănăstiri și oaspeți. Majoritatea fraților mănăstirilor după asemenea cuvinte ale liderului Fanarului au rămas nedumeriți, dar niciunul dintre cei prezenți nu a protestat împotriva celor spuse de Patriarhul Bartolomeu. În plus, unii călugări, după cuvintele liderului Fanarului, că unitatea cu catolicii este inevitabilă, au plâns.

Potrivit martorilor oculari, numeroasele gărzi patriarhale nu au permis nimănui dintre călugări să înregistreze discursul patriarhului Bartolomeu.

Patriarhul Bartolomeu cu călugări din Athos la slujba de la Abația Notre Dame de Saint-Remy din Rochefort, 12 noiembrie 2019

Ecumenical Patriarch visited Notre-Dame de Saint-Rémy Abbey in Rochefort

The Patriarch of Constantinople believes that only historical differences rather than dogmas separate Orthodoxy and Catholicism, hence their unity is inevitable.

Patriarch Bartholomew of Constantinople stated that there are only historical rather than dogmatic controversies between Orthodox Christians and Catholics. He said this during his last visit to the Holy Mount Athos.

In particular, according to the UOJ sources, during a visit to the Greek monastery Pantokrator, Patriarch Bartholomew, in the presence of the brethren and guests of the monastery, claimed that the unity of the Orthodox Church with Roman Catholics was inevitable.

In his opinion, the division that now exists between the Orthodox and Catholics has historical roots but is not in the field of dogma.

Patriarch Bartholomew is convinced that Catholics are “exactly the same Christians as we are”. He also emphasized that Pope Francis’s gift of holy relics of St. Peter the Apostle is a testimony of good graces of the Catholic Church in relation to the Orthodox Church.

The UOJ sources said that during the speech of Patriarch Bartholomew, Archimandrite Gabriel, Abbot of Pantokrator monastery, Archimandrite Alexy, Abbot of Xenophontos monastery, Archimandrite Ephraim, Abbot of Vatopedi monastery, brothers of several monasteries and guests were present. Most of the brethren of monasteries after such words of the head of Phanar were perplexed, but none of those present protested to Patriarch Bartholomew. In addition, some monks, after the words of the head of Phanar that unity with the Catholics is inevitable, cried.

According to the eyewitnesses, numerous patriarchal guards did not allow anyone from the brethren to record the speech of Patriarch Bartholomew.