Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Lună: ianuarie 2020

Articole 5

Cuvinte de folos, Predici ale preoților care au întrerupt pomenirea ierarhilor propovăduitori ai ereziei ecumenismului

Calea de la lepădare la martiriu, din trecut și în prezent. Predica Părintelui Spiridon la Duminica lui Zaheu Vameșul, 26 ianuarie 2020. Identitatea omului în societatea guvernată electronic. Actele de identitate electronice nu pot fi acceptate de către ortodocșii care vor mântuirea. Deja CNP ul este un compromis pentru creștini.

Biometria, actele electronice, noile tehnologii și modificarea naturii umane

Asociația Pentru Libertatea Românilor și încă 18 ONG-uri solicită într-un memoriu trimis către M.A.I. să se păstreze formatul actual de carte de identitate simplă pentru cetățenii care refuză cartea electronică de identitate pe motive de securitate și/sau libertate de opinie. Alternativa de “carte de identitate simplă“ prezentată în noua legislație nu este rezonabilă întrucât se prevede ca și aceasta să aibă un format nou. Ministerul Afacerilor Interne organizează marți, 21 ianuarie 2020, ora 10.00, dezbatere publică. Refuzul actelor de identitate electronice ce urmează a fi introduse de la 1 august 2020 poate fi exprimat și expediat până pe data de 24 ianuarie 2020(exclusiv) pe adresa dgj_transparenta@mai.gov.ro. Dacă legislația cu privire la noile acte de identitate rămâne în formatul actual, cei ce vor refuza actele electronice pe motive de securitate și/sau libertate de opinie vor pierde dreptul de a călători( și implicit dreptul la muncă în străinătate, dreptul la tratament medical în străinătate sau dreptul de a studia în străinătate).

Sinaxar

Nu putem să mărturisim dreapta credință doar în inimă așa cum spun unii, ci trebuie și cu gura, altfel vom pierde mântuirea. Când creștinii înșelați îl sfătuiau pe Mucenicul Gordie- pentru a-și salva viața pământească- să se prefacă numai cu cuvântul că e de acord cu credința în idoli iar în inimă poate să creadă în Hristos, precum voiește( motivând că nu limba o ascultă Dumnezeu, ci mintea care gîndeşte şi inima), acesta îi mustra că sunt înșelați și gândesc rău:”Limba pe care, cu darul lui Hristos, o am nu pot s-o mişc ca să se lepede de Ziditorul său; deoarece cu INIMA SE CREDE ÎNTRU DREPTATE, IAR CU GURA SE MĂRTURISEȘTE SPRE MÂNTUIRE… Nu vă amăgiţi. Dumnezeu nu poate fi batjocorit, ci din gurile noastre ne judecă pe noi, iar din cuvintele noastre ne îndreptează, şi tot din cuvinte ne osîndeşte. Vă sfătuiesc, dacă gîndiţi rău, să vă învăţaţi buna înţelegere şi adevărul şi, lepădînd minciuna, să ziceţi: „Domn este Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl”. Pentru că aceste cuvinte le va rosti limba, cînd tot genunchiul se va pleca întru numele lui Iisus: al celor cereşti, al celor pămînteşti şi al celor de dedesubt”.