Nota noastră:

Interviul a fost realizat în 20 decembrie 2020. Vă oferim o traducere cât mai fidelă sperăm și, mai ales, completă a textului original. Părintele Elpidie ne avertizează cu privire la implicațiile duhovnicești ale unor lucruri care se întâmplă acum la nivel mondial. Interviul a fost deja publicat de mai multe site-uri. Aducem ca noutate acele părți ale textului care făceau referire la biserica mondiala, Biserica din catacombe, căderea conducătorilor bisericești și la aspectele eshatologice ale numărului 666- părți care au fost omise de unii traducători. Din acest motiv oferim și textul în limba greacă, pentru ca cei ce doresc să poată verifica singuri acuratețea traducerii și, eventual, să aducă completări dacă este cazul.

Un aspect interesant îl constituie avertizarea Părintelui cu privire la faptul că nanoparticulele utilizate acum pe scară largă în domenii care interferă direct cu ființa umană sunt nocive și din punct de vedere duhovnicesc. Deja există mulți cercetători care avertizează că nu există suficiente teste de siguranță ale utilizării nanoparticulelor și recomandă prudență. Nanoparticulele sunt folosite pe scară largă acum în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică pentru a îmbunătăți calitățile produselor consumate de noi(prospețime, aromă, gust etc) sau pentru a face mai eficiente anumite medicamente. Ele se regăsesc aproape peste tot- de exemplu: în unele vaccinuri folosite acum moleculele de ARN mesager sunt înfășurate în nanoparticule lipidice pentru a ajunge la celule umane fără a fi distruse de enzimele noastre sau în suplimentele alimentare cu argint coloidal ce conțin de fapt nanoparticule de argint folosite astăzi frecvent pentru rolul lor antibacterian, antiviral, antifungic, antiinflamator sau în emulsiile alimentare de tip frișcă sau maioneză pentru a le păstra prospețimea sau în soluțiile pulverizate pe fructe pentru a le păstra prospețimea etc ; https://www.digi24.ro/magazin/stil-de-viata/viata-sanatoasa/produsele-cu-nanoparticule-un-subiect-controversat-477689) Deci mare atenție la ce consumăm sau folosim! Părintele consideră că aceste nanoparticule ce ajung în corpul uman vor participa la modificarea ADN ului uman. În ceea ce privește vaccinurile, el afirmă că acum este o etapă experimentală care va conduce la apariția unor boli noi și incurabile pentru mult timp și că într-o etapă următoare vor apare cele 7 vaccinuri specifice și specializate( de nișă) care, împreună cu nanoparticulele, și cu ajutorul inteligenței artificiale vor acționa asupra ADN ului uman și îl vor modifica. Scopul modificării ADN ului din forma care a fost creată de Dumnezeu în altă formă, spune Părintele Elpidie, este ca omul să nu mai poată fi receptiv la cele șapte daruri ale Duhului Sfânt, trupul uman să nu mai devină Templu al Duhului Sfânt, omul să nu se mai supună lui Dumnezeu ci lui Antihrist și să devină controlabil cu ajutorul inteligenței artificiale. Inteligența artificială va fi divinizată de oameni și va fi controlată de antihrist.

Pentru a putea aprecia corect greutatea cuvintelor Părintelui Elpidie, în mod cert cel care va citi acest interviu se va întreba dacă Părintele conștientizează toate provocările cu care se confruntă acum Ortodoxia. Dorim să precizăm că nu avem cunoștință dacă părintele Elpidie este îngrădit de erezia ecumenismului(dacă nu este, nădăjduim că o va face). Dar reiese limpede pentru oricine din lectura textului de mai jos că Părintele nu este de acord cu ecumenismul și că îl consideră lucrarea satanei. El avertizează că pe parcursul ultimilor ani Lucifer a pus la conducerea Bisericii lideri supuși satanei, care controlează și înșeală oamenii folosind distorsionat pretextul ascultării și care vor constitui biserica mondială supusă lui antihrist. Dar totodată avertizează și că vor rămâne oameni sfinți și preoți care se opun lui antihrist și care vor constitui Biserica din Catacombe. Acesți oameni vor fi descoperiți adevăraților creștini care se vor ruga cu profundă pocăință și smerenie și care vor rămâne fideli Domnului nostru Iisus Hristos( adică dreptei credințe).

**************************************************************************************************************************

 ÎNTREBAREA 1: Părinte, s-au scris multe despre semn, pecete(n.n. semnul fiarei) și cipul pe care oamenii vor fi obligați să-l pună pe corpul lor în vremea antihristului. Ce ne puteți spune despre această problemă care ne privește pe toți?

P.Elpidie: Trupul omului este una dintre cele mai mari minuni ale Creației lui Dumnezeu. Pot spune că este unic în toată Creația. Dumnezeu, prin urmare, a vrut ca trupul nostru, în care să pună sufletul nostru nemuritor, să fie Templul Său, pentru a fi cinstit acolo de noi toți, copiii Săi, ca Împărat, Dumnezeu Tatăl. Sfânta Scriptură spune că noi suntem „templul Dumnezeului celui viu”. Satana nu poate câștiga sufletul niciunui om dacă nu i-a câștigat mai înainte trupul. De aceea, el încearcă într-o mie de moduri să ne infecteze(corupă, vatăme) corpul, astfel încât acesta să înceteze să mai fie un „templu al lui Dumnezeu” și, astfel, să îl poată stăpâni.

Până acum, satana a încercat să domine omul folosindu-i punctele omenești slabe(slăbiciunile omenești). Astfel, el l-a făcut pe om capabil de multe și diverse păcate, cum ar fi depravarea, drogurile, crima, magia și multe altele. Dar de fiecare dată când omul s-a pocăit de greșelile sale, Dumnezeu S-a milostivit de el și l-a iertat, iar legăturile și planurile diavolului au fost distruse. Ca urmare, satana a căutat o altă modalitate prin care să poată deține controlul absolut asupra minții umane și să poată direcționa, manipula, controla și subjuga mai bine gândurile, dorințele și sentimentele omului.

Modalitatea(prin care să facă asta) a găsit-o, din păcate. Cu inteligența artificială a computerelor și cu o serie de anumite vaccinuri specializate, va interveni în lanțul codului genetic uman, ADN-ul, și îl va schimba. Astfel, ADN-ul uman modificat(mutant), în loc să acționeze sub Inteligența Divină, așa cum Dumnezeu l-a creat, va acționa acum conform poruncilor inteligenței artificiale, care va fi condusă de personalul(grupul) satanic al Antihristului!

De fapt, ca să controleze mai bine fiecare persoană în mod individual, unele elemente ale codului genetic din ADN-ul uman mutant vor constitui baza necesară pentru a crea o identitate, o identitate exclusivă, cu un număr personal, care va fi unic pentru fiecare persoană. Acest număr personal din ADN-ul fiecărei ființe umane va fi acum de neșters,  permanent și irevocabil.

Numărul acesta al omului care începe cu 666, va arăta cui aparține acest om și cu acesta va fi înregistrat în supercomputerul central al Antihristului(faimoasa „Fiară”) la care vor fi conectate toate celelalte calculatoare ale statelor antihristice satanice.

Dar pentru ca toate computerele să poată citi cu ușurință acest număr al omului, se va crea o pictogramă de comandă rapidă pe suprafața corpului uman, pe frunte și pe mână. Fiecare activitate a omului, cum ar fi depunerile de bani(tranzacțiile monetare), cumpărarea, vânzarea și, în general, orice tranzacție, vor fi complet controlată și dependentă de numărul său personal specific. Acest număr va fi buletinul său oficial, identitatea sa oficială. Fără acest număr, omul pur și simplu nu va exista. Deci, planul lui Satan în prima fază este de a transforma corpul uman într-un transceiver (emițător-receptor – n.n) mobil, la fel ca un telefon mobil, astfel încât să-l poată ușor domina, subjuga.

ÎNTREBAREA 2: Cum se va transforma o persoană într-un transceiver mobil, „într-un telefon mobil”?

P. Elpidie: Pentru a construi o casă este nevoie de două lucruri. Materialele necesare construirii clădirii și tehnicienii potriviții care vor lucra pentru construirea și desăvârșirea ei.

 În ceea ce privește materialele necesare construirii noului ADN uman mutant(modificat), Satana a avut grijă să le adune viclean, puțin cîte puțin, treptat în corpul uman. Satana a transferat aceste materiale în corpul nostru prin ceea ce mâncăm, bem și respirăm,(prin lucruri) contaminate anterior cu diferite materiale invizibile, de înaltă tehnologie( nanotehnologie).

În continuare, o serie de 7 vaccinuri specifice și specializate, vor juca rolul a 7 tehnici specializate care vor întreprinde(vor prelua) realizarea noului ADN uman mutant(modificat), cu materialele care au intrat deja în corpul uman. Scopul celor 7 vaccinuri va fi să slăbească și, în cele din urmă, să anuleze capacitatea omului de a deveni prin cele 7 daruri ale Duhului Sfânt „templul lui Dumnezeu”.

Cel mai important dintre cele șapte vaccinuri va fi al șaptelea. Al șaptelea vaccin va fi bijuteria coroanei nanotehnologiei(va cuprinde desăvîrșirea nanotehnologiei), întrucât va introduce, fără nicio posibilitate de anulare, în ADN-ul uman mutant final, elementul care va încorpora codul necesar pe care va fi scris numărul – pecete al fiecărui om. Trebuie să repet, că restabilirea ADN-ului uman la starea sa inițială nu va mai fi posibilă, motiv pentru care cei care primesc „pecetea” satanică vor fi  prizonierii(sclavii) ei pentru toată viața prin cea mai distructivă decizie a existenței  lor

Acest număr nu va fi ceva vizibil care să poată fi îndepărtat din corpul uman, ci ceva invizibil, deoarece va fi una cu ADN-ul uman(n.n.-se va contopi cu ADN-ul), care e viața însăși.

Acest număr va fi apoi conectat la un supercalculator, faimoasa „Fiară”, care va fi gestionat(controlat) de către însuși Antihrist și de oamenii lui, care vor exercita și puterea absolută.

Cu ajutorul inteligenței artificiale, care va fi evoluat până la un nivel atât de înalt astfel încât va fi divinizată de oameni, Antihristul și personalul său demonic(oamenii săi satanici) vor putea controla, domina, subjuga și manipula gândurile, deciziile, dorințele și sentimentele fiecărei persoane.  Fiecare formă de gândire diferită sau reacție diferită(de cea dorita de antihrist-n.n.) va fi cunoscută prin inteligența tehnică a „Fiarei”, iar adepții(slujitorii) demonici ai Antihristului vor decide moartea sau, în cel mai bun caz, ștergerea existenței acelui om-transceiver(n.n.-transceiver este un dispozitiv care are capacitatea si de a receptiona si de a emite).

 ÎNTREBAREA 3: Cine vor fi aceia îl vor ajuta pe Satana să-și îndeplinească acest plan de distrugere a omului?

P.Elpidie: Lucifer, pe parcursul ultimilor ani, a reușit să pună în poziții-cheie ale celor trei forme de putere a lumii, adică în politică, știință și religie, mulți oameni diabolici devotați lui.

Acesta este modul în care Lucifer(Eusphoros) poate conduce:

  1. Politica, prin bancherii care controlează banii și determină deciziile politice;
  2. Știința, prin oamenii de știință satanici care crează(produc) arme, viruși contagioși dar și alte construcții satanice capabile să distrugă omul și Creația lui Dumnezeu.
  3. Religia, prin liderii religioși subordonați lui Lucifer- pe care el a a avut grijă să îi ridice încet și cu înșelăciune(viclenie) în poziții de conducere ale bisericii. Acești lideri religoși sunt dispuși să asculte, să pună în aplicare și să promoveze planurile și legile lui antihrist cu ușurință și fără rezistență. De fapt, ei sunt singurii care pot, sub pretextul virtuții „ascultării”, să seducă(să amăgească, să înșele) cu ușurință mulțimea oamenilor, în calitate de conducători și „păstori” ai lor.

Una dintre cele mai importante acțiuni ale lui Lucifer va fi convingerea tuturor acești lideri religioși să se unească într-o unitate religioasă mondială- „Biserica Mondială”- de dragul așa-numitei iubiri și păci mondiale.

Astfel, pentru ca antihristul să fie crezut și acceptat în lumea creștină, el va folosi în calitate de colaborator al său, așa cum spune Apocalipsa Sfântului Ioan, pe Falsul Profet, omul dominat de satana, care în acel moment va conduce ,,Biserica Mondială”. Acesta, în calitate de conducător al Bisericii, va încerca să-i convingă pe toți creștinii să primească pecetea finală al așa numitului „adevărat Hristos”( așa zisul Mesia),  care va fi de fapt Antihrist.

ÎNTREBAREA 4: Au început deja toate acestea?

P.Elpidie: Da, dar ele sunt încă în etape incipiente. Suntem acum în faza experimentală a vaccinurilorÎnainte de apariția celor șapte vaccinuri specifice și specializate, care vor construi noul ADN mutant la oameni, o serie de vaccinuri experimentale vor fi testate mai întâi pe milioane de oameni cu efecte secundare incontrolabile și periculoase.

Unele dintre acestea, deoarece vor interfera cu lantul ADN-ului uman, cu codul genetic al omului, vor provoca autoapărarea naturală a ADN-ului, rezultând noi boli grave. Acestea vor fi, pentru o lungă perioadă de timp, boli incurabile. Medicii nu vor putea găsi cu ușurință tratamente pentru aceste boli, ceea ce va duce la moartea a milioane de oameni.

Înainte de pecetluirea finală, care va fi efectuată pe însuși ADN-ul uman, se va face mai întâi un efort global pentru a oferi tuturor oamenilor un număr personal. Acest număr nu va fi adevărata ,,marcă”( ,, semn ” , ,,pecete”) (χάραγμα ,haragma), ci o etapă premergătoare a acesteia, pentru ca persoana să se familiarizeze cu „marca-pecete” finală( semnul -pecete,  «χάραγμα-σφραγίδα»).(Nota noastră: La Apocalipsa 14:9-11 se spune “Oricine se închină fiarei şi chipului ei, şi ia semn pe fruntea sa sau pe mâna sa, şi acesta va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu cel dres neamestecat în paharul mâniei Lui, şi se va chinui cu foc şi cu piatră pucioasă înaintea Sfinţilor îngeri, şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor în vecii vecilor se suie; şi nu au odihnă ziua şi noaptea cei ce se închină fiarei, şi chipului ei, şi cel ce ia semnul numelui ei”. „Semnul” despre care vorbeşte cartea Apocalipsei este un cuvânt în limba greacă veche, cuvântul fiind χάραγμα (háragma), care, conform dicţionarelor, înseamnă orice semn gravat sau imprimat, întipărit, sau sculptat, cioplit, orice incizare sau implantare. )

Acest număr va începe mai întâi ca un document, va fi scris pe carduri și pe alte acte legale, iar apoi, pentru a deveni mai funcțional în serviciile guvernamentale, astfel încât să poată fi ușor găsit și citit de computerele serviciilor tehnice, va deveni digital.

Deci, toate guvernele vor da tuturor cetățenilor lor un număr personal, cu care vor putea să își desfășoare toate activitățile necesare, și care vor viza relația lor cu statul( cum ar fi buletinele de identitate, impozite și altele), sau  vor viza supraviețuirea oamenilor( activități cum ar fi cumpărarea și vânzarea). Apoi, cu ajutorul inteligenței artificiale, toate numerele acestor oameni vor fi conectate la un supercomputer central, global, „Bestia(Fiara)”. Astfel, în „Bestia” vor fi înregistrați toți oamenii lumii, cu toate datele lor personale .

Ca pretext, ca un mare argument global, întregii lumi i se va spune că este singura modalitate de a asigura mai bine pacea mondială și de a lupta împotriva tuturor actelor ilegale și teroriste. Dar, de fapt ținta și scopul lor secret este acela de a cunoaște și de a controla cu exactitate pe toți oamenii care vor trebui să treacă în următoarea și ultima etapă a „pecetluirii” finale, (pecete) cu care Antihristul își va (re)cunoaște toți supușii săi.

ÎNTREBAREA 5: Cum putem reacționa noi, creștinii, la toate acestea? Există vreun antidot care poate neutraliza puterea acestor structuri satanice?

Zilele în care trăim sunt într-adevăr foarte viclene(rele). Au început experimentele pentru a face noul ADN uman mutant. Inteligența artificială avansează într-un ritm rapid și oamenii ignoră sau vor să fie ignoranți și indiferenți la ceea ce se întâmplă. Lucifer a reușit să-i convingă pe oameni că îi pasă(are grijă) de sănătatea lor, astfel încât aceștia să poată accepta cu ușurință experimentele lui.

 Este alegerea noastră dacă ne facem noi înșine un Templu al lui Dumnezeu sau un templu al lui Satan. Depinde de noi dacă vom rămâne uniți cu Dumnezeu Tatăl, ca propriii Săi copii, sau ne vom depărta de El și ne vom alătura taberei lui Lucifer. Suntem liberi să alegem, dar  de asemenea și să suportăm consecințele deciziilor noastre.

Aceia dintre noi care alegem să rămânem credincioși lui Hristos și Sfintei Sale Biserici trebuie să fim pregătiți să luăm pe umeri Crucea mărturisirii, chiar și a martiriului. Epoca noastră va scoate pe cei mai mari sfinți ai Bisericii.

În ceea ce privește  toate acele materiale  (ce țin) de nanotehnologie, care sunt introduse în corpul nostru prin înselăciune și fără știința noastră, precum o otravă satanică, prin ceea ce mâncăm, bem și respirăm, ca să ne îmbolnăvească, trebuie să subliniez că există un antidot.

Așa cum fiecare otravă are antidotul său, tot așa, pentru acestea, Sfânta noastră Biserică are antidoturile potrivite. Totuși, problema cu antidoturile pe care le are Biserica noastră este că acestea necesită două elemente duhovnicești de bază din partea oamenilor, pentru ca „puterea” lor să fie activată. Antidoturile necesită „credință” și „nădejde” în Dumnezeu, ceva ce nu mai poți găsi cu ușurință la creștinii zilelor noastre.

Ca antidot de bază propus de Sfânta noastră Biserică este Sfânta Împărtășanie, adică Hristos Însuși. Energia acestor materiale periculoase (ce țin )de nanotehnologie este neutralizată de Sfânta Împărtășanie, care va acționa nu numai curativ(vindecător), ci și preventiv căci nu va permite inteligenței artificiale să intervină în lanțul ADN uman, să „graveze” și să facă mutația acelor elemente originale pe care inteligența divină cu infinită Înțelepciune le-a stabilit!

În cazul Sfintei Împărtășanii, puterea lucrătoare a Duhului Sfânt este decisivă. Însuși Duhul Sfânt intervine pentru a menține Voința Divină!

Desigur, un sfânt antidot este, de asemenea, apa sfințită(agheasma mică-n.n.) și mai ales agheasma mare a Bobotezei, deoarece nu permite satanei și inteligenței artificiale controlate de el să-și ducă la sfârșit lucrările și planurile.

Un alt antidot este Sfânta Cruce(semnul Sfintei Cruci). Ea a fost întotdeauna mare frică pentru demoni. Biserica noastră are multe istorisiri, în principal din viața Sfinților noștri,, în care Sfânta Cruce a anulat puterea otrăvii care le era dată Sfinților Mucenici pentru a-i omorî. Ori de câte ori făceau semnul Crucii, otrava își pierdea puterea și nu putea provoca moartea Sfântului Mucenic. Desigur, nu trebuie să uităm că acești Sfinți creștini au avut o credință profundă și o mare dragoste pentru Domnul nostru Iisus Hristos, întrucât de dragul Lui au lăsat totul, pentru a nu-L trăda și a nu-L tăgădui pe Hristos!

De asemenea, un remediu(medicament) foarte puternic împotriva oricărei lucrări satanice este rugăciunea zilnică către Dumnezeu și mai ales către Duhul Sfânt, când este făcută cu profundă smerenie și profundă pocăință pentru greșelile noastre, dar și cu dragostea divină în inimile noastre pentru Dumnezeu Tatăl nostru. Rugăciunea din inimă atrage foarte mult Harul divin și creează o protecție divină în jurul trupului și sufletului persoanei care se roagă. Această „armură divină” de protecție, prin lucrarea duhovnicească puternică a Harului, împiedică orice formă de înrâurire satanică care încearcă să întineze trupul și sufletul uman.

O altă mare și importantă lucrare a rugăciunii este aceea că va lumina mintea omului smerit și îi va descoperi(prin harul Duhului Sfânt) adevărul alegerilor sale dar și al evenimentelor care vor avea loc. Această minunată putere a rugăciunii  de a dezvălui adevărul omului smerit care se roagă, se va dovedi a fi un ajutor foarte important pentru creștinii din vremurile de pe urmă, când Antihristul și adepții săi vor domni pretutindeni.

Omul care este credincios lui Dumnezeu, luminat de Duhul Sfânt, va fi capabil să simtă și, în multe cazuri, chiar să vadă adevărul despre o persoană, adică dacă este al lui Dumnezeu sau al satanei. Acest lucru îi va ajuta pe mulți creștini evlavioși să discearnă care conducători spirituali ai Bisericii îl urmează pe adevăratul Hristos și care urmează Antihristului!

În Biserică, paiele vor fi separate de grâu și vor fi descoperiți conducătorii bisericești nevrednici, precum și părinții sfinți și învățătorii sfinți ai bisericii, astfel încât creștinii  vor ști în cine să aibă încredere și pe cine să urmeze și în cine să nu aibă încredere și să nu urmeze.

Paiele vor fi conducerea ecleziastică a „Bisericii Mondiale”, care va aparține Antihristului și va fi condusă de prietenul și colaboratorul său Pseudo-profetul mincinos, așa cum se spune la Apocalipsa Sfântului Ioan.

Grâul va fi alcătuit din bărbații sfinți ai Bisericii care vor constitui „Biserica Catacombelor” a ultimilor ani.

Creștinii care se roagă, prin revelația lui Dumnezeu, vor recunoaște cine vor fi paiele și cine grâul, astfel încât să știe cine vor fi acei sfinți părinți și învățători bisericești în care trebuie să se încreadă de acum înainte și să-i urmeze.

ÎNTREBAREA 6: Părinte, cât de aproape sunt toate aceste lucruri pe care ni le-ați spus în detaliu?

P.Elpidie: Toate au început, copilul meu,și vor culmina(se vor intensifica) în viitorul foarte apropiat.

Desigur, satana se grăbește să ia frâiele lumii și puterea prin propriul său fiu – Antihrist. De aceea, el umblă insidios, foarte înșelător și în secret, la toate nivelurile puterii, pentru a deveni rapid „liderul mondial”.

Dar pentru că oamenii ignoră, nu cunosc încă, întregul adevăr, Dumnezeu îngăduie încă puțin(pentru o vreme), astfel încât aceștia să poată alege în mod liber pentru ei înșiși pe cel pe care îl vor crede și urma.

Marea milă a lui Dumnezeu către om, care nu vrea să se piardă niciun suflet în întunericuldedesubturilor și al iadului, va îngădui să se întâmple trei mari evenimente care vor ajuta pe întreaga omenire mai întâi să să reflecteze, să problematizeze(να προβληματιστεί-na provlimatisei) și apoi să decidă liber cea mai importantă alegere din istoria omenirii.

Primul din cele trei evenimente are legătură cu tot ceea ce se va întâmpla de acum înainte cu sănătatea omului, care va suferi în mod constant(continuu) multiple intervenții catastrofale datorită unor medicamente experimentale care vor promite viață și sănătate, dar care vor provoca o serie de efecte secundare, chiar și moartea. Dacă nu imediat, în viitorul apropiat.

Al doilea eveniment va fi legat de dorința nestăvilită a unor lideri satanici, care în încercarea lor de a conduce întreaga lume, vor provoca un conflict global cu catastrofe mondiale incalculabile.

Al treilea eveniment va fi revolta naturii însăși în țările creștine conduse de sataniști(țările creștine satanice ), dar și în întreaga lume care se opune adevăratului Dumnezeu, ca un ultim efort pentru a-l trezi pe omul hipnotizat de satana și pentru a-l face să-și vină în fire, să se pocăiască și să oprească  distrugerea sa iminentă.

Pe scurt, pot spune că un lanț de catastrofe naturale, foarte mari, va schimba însăși structura, forma pământului, în timp ce spectrul foamei, setei, bolilor și disperării va umbri întregul pământ.

Deci, dacă omul problematizează(προβληματιστεί –provlimatisei) și își dă seama de greșeala sa, prin tot ce se va întâmpla, imediat totul se va schimba în bine și cursul distructiv al omului și al naturii se va opri.

Dar dacă omul persistă în cursul său egoist și îl lasă pe satana să devină stăpânul(domnul) și dumnezeul său și acceptă de bunăvoie(voluntar) semnul și pecetea satanei(χάραγμα και τη σφραγίδα- háragma kai ti sfragída), atunci vor avea loc evenimente catastrofale mondiale și mai mari și mai teribile, provocând moartea a nenumărați oameni. Aceste evenimente teribile ale lumii sunt cele menționate în Apocalipsa Sfântului Ioan.

 ÎNTREBAREA 7: Cine este acest Antihrist, care va tulbura viața întregii lumi?

P. Elpidie: Este fiul satanei care se va naște dintr-o femeie în combinație cu însuși Lucifer, în timpul unui ritual satanic. (Notă: cunoscînd că diavolul nu e trupesc și nu are putere creatoare, dătătoare de viață, prin legătură trupească, credem profețiilor care spun că Antihrist se naște dintr-o femeie desfrânată și că diavolul, însuși Satan, va intra în el. )

La început. el va trăi în secret(ascuns) și de acolo va conduce liderii mondiali dedicați(supuși) lui, pe care el însuși i-a ridicat la putere. La momentul potrivit, el va ajunge la puterea politică.

Farmecul gândirii sale satanice, abilitatea sa retorică și impunerea sa asupra tuturor conducătorilor și popoarelor de pe pământ, vor fi atât de puternice încât vor fascina întreaga planetă.

Ca prim act de impresie(adică cu care va impresiona-n.n.), Antihristul va opri toate războaiele pe care până atunci, de fapt, în secret, el le dirija. El va fi proclamat „prinț al păcii” și toți șefii de stat îi vor preda puterea popoarelor lor.

Din acel moment, antihristul va avea toată puterea absolută și cu ajutorul inteligenței artificiale perfecționate va controla pe toți și pe toate.

Cu ajutorul demonilor și al inteligenței artificiale, el va face diverse false minuni, artificiale dar credibile, pe care le va proiecta către întreaga lume pentru a o convinge că este un dumnezeu, că el este adevăratul Hristos care a venit pe pământ pentru a salva pe toți oamenii.

Biserica Mondială, care va fi deja condusă cu mult timp în urmă de prietenul său și omul satanic, Falsul Profet, îl va accepta ca pe un om al lui Dumnezeu, ca profet și ca salvator al lumii. Atunci se va contestat(θα αμφισβητηθεί) oficial faptul că Domnul nostru Iisus Hristos este adevăratul Mesia al lumii și acest titlu de Mesia va fi atribuit Antihristului.

Atunci cea mai mare și mai nemiloasă persecuție a adevăratului Hristos și a creștinilor va ajunge la punctul culminant. Toate religiile lumii îi vor recunoaște puterile înșelătoare supranaturale antihristului și îl vor accepta ca salvator și dumnezeu al lor și pentru acest motiv  vor lua( vor primi) de bunăvoie pecetea lui satanică prin care îi vor fi garanta(antihristului-n.n.) credință eternă și ascultare(supunere) față de el.

Însă adevărații creștini care, cu ajutorul lui Dumnezeu, rămân credincioși singurului și  adevăratului Fiul al lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, nu vor primi această pecete, chiar dacă va trebui să-și dea propriile lor vieți. Pentru credința lor, Dumnezeu va interveni în mod minunat, pentru a-i proteja și a le oferi cele necesare pentru supraviețuirea lor. Creștinii își vor lua puterea în acea vreme, cu ajutorul Duhului Sfânt, din studiul Sfintei Scripturi, din Sfânta Împărtășanie și din binecuvântarea Sfinților lor Părinți duhovnici.

Din acest motiv, Antihristul și urmașii săi vor lupta împotriva acestor trei forțe(n.n. Sfânta Scriptură, Sfânta împărtășanie și părinții duhovnicești care se vor opune antihristului). Din nefericire, copilul meu, ei curând vor încerca să rescrie Biblia după cum le convine, după bunul lor plac. Vor prigoni cu motive nesemnificative(banale) pe acei cuvioși părinți duhovnicești care se vor opune lor.( τους ευλαβείς εκείνους πνευματικούς πατέρες-tous evlaveís ekeínous pnevmatikoús patéres) . Și cel mai important, ei vor lupta împotriva Sfintei Împărtășanii în toate modurile, astfel încât oamenii să nu o primească, până în momentul în care vor desființa definitiv  Sfânta Împărtășanie precum și toate celelalte Taine ale Bisericii prin care oamenii sunt sfințiți.

Lucifer și demonii lui cunosc foarte bine extraordinara putere a Sfintei Împărtășanii. Ei știu că, atâta timp cât se va face Sfânta Împărtășanie  în sfintele biserici și oamenii  o vor  lua cu pocăință, el și planurile lui demonice nu vor fi promovate cu succes și nu va putea veni ca lider mondial și mesia.

Să știți că semnul venirii sale va fi desființarea Sfintei Împărtășanii. Deci când veți vedea că Sfânta Împărtășanie a fost desființată, să știți că de atunci el vine deja.

Din acest motiv, de acum înainte vom vedea și vom trăi cu toții marele și teribilul război pe care Satana îl va începe împotriva Sfintei Împărtășanii, prin intermediul propriilor săi politicieni, prin oamenii lui de știință dar din păcate, și prin conducătorii ecleziastici(bisericești) înșelați(rătăciți).

 Pentru început, Hristos Cel neprihănit din Sfânta Împărtășanie va fi acuzat de politicieni și de oamenii de știință că poate infecta și transmite boli oamenilor.(n.n. deja sunt voci care cer să fie împărtășiți credincioșii cu lingurițe personale pe motiv că lingurița unică ar fi purtătoare de microbi și se pare că unii preoți chiar pun în practică acest lucru). Confirmarea acestor acuzații satanice prin îngăduința preoților puțin credincioși(necredincioși)( ολιγόπιστων ιερωμένων – oligopiston ieroménon) va marca începutul oficial al marii persecuții a lui Hristos și a sfintei Sale Biserici.

Curând, schimbarea modului în care creștinii vor primi Sfânta Împărtășanie va fi al doilea pas profanator(hulitor), iar transformarea Sfintei Împărtășanii într-o formă solidă va constitui al treilea atac satanic al îngerilor întunericului împotriva Sfintei Împărtășanii .

 În ultimul și cel mai puternic atac împotriva Sfintei Euharistii(Sfintei Împărtășanii), înainte de încetarea definitivă a acesteia, odată cu apariția Antihristului, se va contesta  faptul că Împărtășania dumnezeiască este Trupul și Sângele lui Hristos, însă(aceasta-n.n.) va fi considerată un „înlocuitor sau substitut”. Înțelegi copilul meu, ce urmează să vină?

Reporter: Lucrurile vor fi foarte grele. Doar dacă Harul lui Dumnezeu ne ajută, vom putea îndura.

P. Elipdie: Desigur. Harul Duhului Sfânt va fi întotdeauna cu noi. Duhul Sfânt va ajuta și va fi întotdeauna cu aceia dintre noi care vor crede în Hristos cu toată puterea inimii și se vor încrede în El.

De aceea aș dori să vă spun tuturor să facem ori de câte ori(cât de des) putem o rugăciune întreită:

  1. prima rugăciune să fie către Dumnezeu Tatăl( să spunem   „Tatăl nostru” în mod regulat),

2. a doua rugăciune să fie către Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos( să spunem în mod regulat  „Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă”- este o rugăciune puternică de care satana se teme foarte tare)

3. a treia rugăciune să fie către Duhul Sfânt( ar trebui cu toții să învățăm rugăciunea  „Împărate Ceresc” și să o spunem în fiecare zi pentru că în acest mod ne vom sfinți sufletul și ne vom proteja trupul de orice rău.

Am intrat, copilul meu, într-o perioadă stranie pe care aș putea să o descriu cu certitudine(σιγουριά- sigouriá) ca fiind începutul timpurilor eshatologice(vremurilor din urmă). Este momentul în care chiar și aleșii vor greși(vor fi înșelați), așa cum spune Biblia(n.n. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi– Matei 24,24).

Doresc ca Duhul Sfânt să ne lumineze pe toți pentru ca să înțelegem răutatea lui satana și să rămânem cu toții credincioși Domnului nostru Iisus Hristos, adevăratul Mesia al lumii.

Părintele Elpidie Vaianakis

20 decembrie 2020

https://pnevmatikesdrosostalides.blogspot.com/2020/12/blog-post.html?m=1#more

Το Χάραγμα του Αντίχριστου

1.ΕΡΩΤΗΣΗ

Πατέρα, έχουν γραφτεί πολλά γύρω από το χάραγμα και το τσιπάκι που θα υποχρεωθούν οι άνθρωποι να βάλλουν στο σώμα τους την εποχή του Αντίχριστου. Εσείς τι θα μας λέγατε γι’ αυτό το θέμα;

Το σώμα του ανθρώπου παιδί μου, είναι ένα από τα πιο μεγαλειώδη θαύματα της Δημιουργίας του Θεού.

Μπορώ να πω ότι είναι μοναδικό σε όλη την δημιουργία του Θεού.

Ο Θεός λοιπόν, ήθελε να είναι το σώμα μας, μέσα στο οποίο θα έβαζε την αθάνατη ψυχή μας, δικός Του Ναός, για να λατρεύεται εκεί από όλους εμάς, τα παιδιά Του, σαν βασιλιάς Θεός Πατέρας.

Η αγία Γραφή λέει ότι είμαστε «ναός Θεού ζώντος».

Ο σατανάς δεν μπορεί να κερδίσει την ψυχή κανενός ανθρώπου εάν προηγουμένως δεν έχει κερδίσει το σώμα του. Γι’ αυτό και προσπαθεί με χίλιους τρόπους να μολύνει το σώμα μας, για να πάψει να είναι πλέον «ναός του Θεού» και να μπορεί έτσι να το εξουσιάζει.

Μέχρι τώρα προσπαθούσε ο σατανάς να εξουσιάσει τον άνθρωπο χρησιμοποιώντας τις ανθρώπινες αδυναμίες του. Έτσι έκανε τον άνθρωπο επιρρεπή σε πολλές και διάφορες μεγάλες αμαρτίες όπως, την ανηθικότητα, τα ναρκωτικά, το φόνο, την μαγεία, και άλλα πολλά.

Κάθε φορά, όμως, που ο άνθρωπος μετάνιωνε για τα λάθη του και ο Θεός τον συγχωρούσε, καταστρεφόντουσαν  τα δεσμά και τα σχέδια του.

Έπρεπε λοιπόν τώρα ο σατανάς να βρει έναν άλλο τρόπο, που να μπορεί να ελέγχει απόλυτα το νου του ανθρώπου, και να μπορεί να κατευθύνει, να ελέγχει και να εξουσιάζει καλύτερα τις σκέψεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του ανθρώπου. 

Τον τρόπο δυστυχώς τον βρήκε. Με την τεχνητή νοημοσύνη των κομπιούτερ και μια σειρά συγκεκριμένων και εξειδικευμένων εμβολίων, θα επέμβει στην αλυσίδα του γενετικού κώδικα του ανθρώπου, το DNA, και θα το αλλάξει. Έτσι, το μεταλλαγμένο πλέον ανθρώπινο DNA αντί να ενεργεί κάτω από τη Θεϊκή Νοημοσύνη, όπως το δημιούργησε ο Θεός, θα ενεργεί  τώρα σύμφωνα με τις εντολές της τεχνητής νοημοσύνης, που θα διευθύνει το σατανικό επιτελείο του Αντίχριστου!

Μάλιστα, για να ελέγχει καλύτερα τον καθένα άνθρωπο ξεχωριστά, κάποια στοιχεία του κώδικα στο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA θα αποτελέσουν την απαραίτητη βάση, για να δημιουργηθεί μια ταυτότητα, μια αποκλειστική ταυτότητα, με έναν προσωπικό αριθμό, ο οποίος θα είναι μοναδικός για τον κάθε άνθρωπο. Ο προσωπικός αυτός αριθμός πάνω στο DNA του κάθε ανθρώπου, θα είναι πλέον ανεξίτηλοςμόνιμος και μη αναιρέσιμος.

Ο αριθμός αυτός του ανθρώπου, με τον αριθμό 666 να προηγείται, θα δηλώνει σε ποιον ανήκει αυτός ο άνθρωπος και με αυτόν θα καταχωρείται στο κεντρικό υπερκομπιούτερ του Αντίχριστου, το περίφημο «Θηρίο», με το οποίο θα είναι συνδεδεμένα και όλα τα υπόλοιπα κομπιούτερ του σατανοκρατούμενου αντίχριστου κράτους.

Για να μπορούν όμως να διαβάζουν εύκολα όλα τα κομπιούτερ τον αριθμό αυτό του ανθρώπου, θα δημιουργηθεί και ένα εικονίδιο συντόμευσης στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος, στο μέτωπο και στο χέρι.

Έτσι κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου, όπως αποταμίευσηαγοράπώληση, και γενικά κάθε πράξη και δραστηριότητα του, θα είναι απόλυτα ελεγχόμενη και εξαρτημένη από τον συγκεκριμένο προσωπικό του αριθμό.

Θα είναι, με λίγα λόγια, η επίσημη ταυτότητα του. Χωρίς αυτόν τον αριθμό, ο άνθρωπος αυτός απλά δεν θα υπάρχει.

Το σχέδιο λοιπόν του σατανά σε πρώτη φάση είναι να μετατρέψει το σώμα του ανθρώπου σε ένα κινητό πομποδέκτη, όπως ακριβώς είναι και ένα κινητό τηλέφωνο, για να μπορεί εύκολα να το εξουσιάζει.

2.ΕΡΩΤΗΣΗ

Με ποιο τρόπο δηλαδή θα μπορέσει να γίνει αυτή η μετατροπή του ανθρώπου σε κινητό πομποδέκτη, «ένα κινητό τηλέφωνο»;

Για να κτίσει, παιδί μου, κάποιος ένα σπίτι χρειάζεται δύο πράγματα. Τα υλικά για το κτίσιμο και τους κατάλληλους τεχνικούς που θα δουλέψουν για να το κτίσουν και να το τελειοποιήσουν.

Όσον αφορά τώρα τα υλικά που χρειάζονται, για το κτίσιμο του νέου ανθρώπινου μεταλλαγμένου DNA, φρόντισε ο σατανάς να τα μαζέψει σιγά-σιγά και με δολιότητα, σταδιακά στο σώμα του ανθρώπου. Τα μετέφερε στον οργανισμό μας μέσα από αυτά που τρώμε, που πίνουμε και που αναπνέουμε, τα οποία είχε προηγουμένως όμως μολύνει με διάφορα αόρατα στο μάτι υλικά, υψηλής νανοτεχνολογίας.  

Στη συνέχεια, μια σειρά από 7 ειδικά εξιδεικευμένα εμβόλια, θα παίξουν το ρόλο 7 εξιδεικευμένων τεχνικών που θα αναλάβουν να φτιάξουν το νέο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA, με τα υλικά που ήδη έχουν μπει στον οργανισμό του ανθρώπου.

Σκοπός των 7 εμβολίων θα είναι να αποδυναμώσουν και στο τέλος να ακυρώσουν τη δυνατότητα του ανθρώπου να γίνει μέσα από τα 7 χαρίσματα του αγίου Πνεύματος «ναός του Θεού».

Το πιο σημαντικό από τα επτά εμβόλια θα είναι το έβδομο. Το έβδομο εμβόλιο θα αποτελεί την κορωνίδα της νανοτεχνολογίας, αφού με αυτό θα εισαχθεί, χωρίς καμία αναίρεση, στο τελικό μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA,  το στοιχείο εκείνο που θα ενσωματώσει τον απαραίτητο κώδικα πάνω στον οποίο θα γραφτεί ο  αριθμός – σφράγισμα του κάθε ανθρώπου.

Θα πρέπει να επαναλάβω, ότι η επαναφορά του ανθρώπινου DNA στην αρχική κατάσταση θα είναι πλέον αδύνατη, γι’ αυτό και αυτοί που θα πάρουν το σατανικό «σφράγισμα» θα είναι εφ’ όρου ζωής δέσμιοι της πιο καταστρεπτικής απόφασης για την ύπαρξη τους.

Ο αριθμός αυτός, παιδί μου,  δεν θα είναι κάτι ορατό που θα μπορεί να αφαιρεθεί από το ανθρώπινο σώμα αλλά κάτι αόρατο αφού θα είναι ένα με το DNA του ανθρώπου, δηλαδή την ίδια τη ζωή του.

Ο αριθμός αυτός θα συνδεθεί κατόπιν με έναν  υπερυπολογιστή, το περίφημο «Θηρίο», που θα χειρίζεται ο ίδιος ο Αντίχριστος και οι δικοί του, οι οποίοι θα ασκούν βέβαια και την απόλυτη εξουσία.  

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα έχει εξελιχθεί σε τόσο δυνατό σημείο, ώστε να θεοποιείται πλέον από τους ανθρώπους,  θα μπορεί ο Αντίχριστος και το δαιμονικό επιτελείο του να ελέγχει, να εξουσιάζει και να κατευθύνει τις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις επιθυμίες και τα συναισθήματα του καθενός ανθρώπου. 

Κάθε μορφή διαφορετικής σκέψης ή αντίδρασης θα γίνεται γνωστή μέσω της τεχνικής νοημοσύνης του «Θηρίου» και τα δαιμονικά επιτελεία του Αντίχριστου, θα αποφασίζουν το θάνατο ή, στην καλύτερη περίπτωση, το σβήσιμο της ύπαρξης του συγκεκριμένου πομποδέκτη ανθρώπου.

3.ΕΡΩΤΗΣΗ

Πατέρα, ποιοι θα είναι αυτοί που θα βοηθήσουν τον σατανά να υλοποιήσει αυτό το καταστροφικό σχέδιο;

Ο Εωσφόρος, παιδί μου, στο διάβα των τελευταίων χρόνων κατάφερε να βάλει σε θέσεις κλειδιά της παγκόσμιας τρίμορφης εξουσίας, δηλαδή την πολιτική, την επιστήμη και την θρησκεία, πολλούς αφοσιωμένους σε αυτόν σατανικούς ανθρώπους.

Έτσι, λοιπόν, μπορεί ο Εωσφόρος να εξουσιάζει:

1. Την πολιτική, μέσα από τους τραπεζίτες που ελέγχουν το χρήμα και καθορίζουν τις πολιτικές αποφάσεις.

2. Την επιστήμη, μέσα από σατανικούς επιστήμονες που φτιάχνουν όπλα, μολυσματικούς ιούς και άλλα σατανικά κατασκευάσματα ικανά να καταστρέψουν τον άνθρωπο και την Δημιουργία του Θεού.

3. Την θρησκεία, μέσα από υποτεταγμένους σ’ αυτόν θρησκευτικούς ηγέτες, που φρόντισε σιγά-σιγά με δόλο να ανεβάσει σε ηγετικές εκκλησιαστικές θέσεις ή στη συμπορεία τους να τους παραπλκανήσει και να τους πάρει με το μέρος του. Οι δικοί του αυτοί θρησκευτικοί ηγέτες είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, να εφαρμόσουν και να προωθήσουν εύκολα και χωρίς αντίσταση, τα αντίχριστα σχέδια και νομοθετήματα του. Μάλιστα είναι και οι μόνοι που μπορούν εύκολα, με πρόφαση την αρετή της «υπακοής», να παρασύρουν το πλήθος του λαού, σαν αρχηγοί και «ποιμένες» τους.

Μια από τις πιο σημαντικές ενέργειες του Εωσφόρου θα είναι να πείσει όλους αυτούς του θρησκευτικούς ηγέτες να ενωθούν, για χάρη της δήθεν παγκόσμιας αγάπης και ειρήνης,  σε μια παγκόσμια θρησκευτική ενότητα, την «Παγκόσμια Εκκλησία».

Έτσι, για να γίνει ο Αντίχριστος πιστευτός και αποδεκτός στον χριστιανικό κόσμο θα χρησιμοποιήσει, όπως λέει και η Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του θεολόγου, σαν συνεργάτη του τον Ψευδοπροφήτη, τον σατανοκρατούμενο εκείνο άνδρα που θα ηγείται την περίοδο εκείνη της Παγκόσμιας Εκκλησίας.  

Αυτός, σαν αρχηγός Εκκλησίας, θα προσπαθήσει να πείσει όλους τους Χριστιανούς να λάβουν το τελικό σφράγισμα του δήθεν πραγματικού «Χριστού», δηλαδή του Αντίχριστου.

4.ΕΡΩΤΗΣΗ

Όλα αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει;

 Ναι, αλλά βρίσκονται ακόμα στα πρώιμα στάδια. Τώρα είμαστε στην πειραματική φάση των εμβολίων. Γιατί πριν την εμφάνιση των επτά εκείνων ειδικών και εξειδικευμένων εμβολίων, που θα κτίσουν το νέο μεταλλαγμένο DNA των ανθρώπων, μια σειρά πειραματικών εμβολίων θα δοκιμαστεί πρώτα σε εκατομμύρια ανθρώπους με ανεξέλεγκτες και επικίνδυνες παρενέργειες.

Κάποια από αυτά, επειδή θα επέμβουν στην αλυσίδα του γενετικού κώδικα του ανθρώπινου DNA, θα προκαλέσουν την φυσική αυτοάμυνα του DNA, με αποτέλεσμα να προκληθούν νέες ισχυρές ασθένειες. Αυτές, παιδί μου, θα είναι, για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, αγιάτρευτες.  Οι γιατροί δεν θα μπορούν να βρουν εύκολα φάρμακο γι’  αυτές τις αρρώστιες, με αποτέλεσμα  να πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι.

Πριν δε το τελικό σφράγισμα, το οποίο θα γίνει πάνω στο ίδιο το ανθρώπινο DNA, θα προηγηθεί πρώτα μια παγκόσμια κίνηση ώστε να δοθεί σε όλους τους ανθρώπους ένας προσωπικός αριθμός. Ο αριθμός αυτός δεν θα είναι όμως το πραγματικό «χάραγμα», αλλά ένα προστάδιο του, προκειμένου να εξοικειωθεί ο άνθρωπος με το τελικό «χάραγμα-σφραγίδα».

Ο αριθμός αυτός θα ξεκινήσει στην αρχή σαν έγγραφος, σε κάρτες και λοιπά νομικά χαρτιά, και στη συνέχεια, για να γίνει πιο λειτουργικός στις κρατικές υπηρεσίες, ώστε να βρίσκεται εύκολα και να διαβάζεται από τα κομπιούτερ των τεχνικών υπηρεσιών, θα γίνει ψηφιακός.

Έτσι λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις θα δώσουν σε όλους τους πολίτες τους έναν προσωπικό αριθμό, με τον οποίο θα μπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε αναγκαία δραστηριότητα τους, που θα αφορά είτε τη σχέση τους με το κράτος, όπως είναι οι ταυτότητες, η φορολογία και άλλα, είτε την επιβίωση τους, όπως είναι οι αγορές και οι πωλήσεις.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, όλοι οι αριθμοί των ανθρώπων αυτών θα συνδεθούν με ένα κεντρικό παγκόσμιο υπερκομπιούτερ, το «Θηρίο». Έτσι, μέσα  στο «Θηρίο» θα είναι καταχωρημένοι και καταγεγραμμένοι όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, με όλα τα προσωπικά τους στοιχεία

Σαν πρόφαση βέβαια, για το μεγάλο αυτό παγκόσμιο επιχείρημα, θα πουν σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο μόνος τρόπος για να  διασφαλιστεί καλύτερα η παγκόσμια ειρήνη και η πάταξη κάθε παράνομης και τρομοκρατικής ενέργειας.

Ο απώτερος, όμως, μυστικός στόχος και σκοπός τους είναι για να γνωρίζουν και να ελέγχουν επακριβώς όλο το σύνολο των ανθρώπων που θα πρέπει να περάσουν στο επόμενο και τελικό στάδιο του τελικού «σφραγίσματος», με το οποίο θα ξέρει πλέον ο Αντίχριστος όλους τους υπηκόους του. 

5.ΕΡΩΤΗΣΗ

Εμείς πως μπορούμε να αντιδράσουμε, εμείς οι Χριστιανοί, πως μπορούμε να αντιδράσουμε σε όλα αυτά; Υπάρχει κάποιο αντίδοτο που να μπορεί να εξουδετερώσει τη δύναμη όλων αυτών των σατανικών κατασκευασμάτων;

Οι μέρες που ζούμε, παιδί μου, είναι πάρα πολύ πονηρές. Πάρα πολύ πονηρές. Οι δοκιμές για να φτιάξουν το νέο μεταλλαγμένο ανθρώπινο DNA έχουν ξεκινήσει. Η τεχνητή νοημοσύνη προχωρά ολοταχώς και οι άνθρωποι αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν και να αδιαφορούν γι’ αυτά που γίνονται. Ο Εωσφόρος κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους ότι φροντίζει για την υγεία τους, για να αποδεχτούν εύκολα τα πειράματα του.

-Τώρα, εάν θα κάνουμε τον εαυτόν μας Ναό του Θεού ή ναό του σατανά είναι δική μας επιλογή. Έτσι δεν είναι;

-Ναι.

-Από μας εξαρτάται αν θα παραμείνουμε  ενωμένοι με τον Θεό Πατέρα, σαν δικά Του παιδιά, ή θα φύγουμε μακριά Του και θα προσχωρήσουμε στο στρατόπεδο του Εωσφόρου. Είμαστε ελεύθεροι να επιλέξουμε αλλά και να επωμισθούμε τις συνέπειες των αποφάσεων μας.

Όσοι επιλέξουμε να μείνουμε πιστοί στο Χριστό και την αγία Του Εκκλησία πρέπει να είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το σταυρό της ομολογίας, ακόμα και του μαρτυρίου. Η εποχή μας θα αναδείξει τους μεγαλύτερους αγίους της Εκκλησίας.

Όσον αφορά τώρα όλα εκείνα τα υλικά υψηλής νανοτεχνολογίας που με δόλο και εν αγνοία μας, βέβαια, εισάγονται στο σώμα μας, σαν σατανικό δηλητήριο, με αυτά που τρώμεπίνουμε και αναπνέουμε για να μας μολύνουν, θα πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει αντίδοτο.

Όπως κάθε δηλητήριο έχει και το αντίδοτο του, έτσι και σ’  αυτά έχει η αγία μας Εκκλησία τα κατάλληλα αντίδοτα.

Το πρόβλημα, όμως, με τα αντίδοτα που διαθέτει η Εκκλησία μας είναι ότι προϋποθέτουν δύο βασικά πνευματικά στοιχεία εκ μέρους των ανθρώπων, για να μπορεί να ενεργοποιηθεί η «δύναμη» τους. Προϋποθέτουν «πίστη» και «εμπιστοσύνη» στο Θεό, κάτι, όμως, που δεν το βρίσκεις εύκολα πλέον ανάμεσα στους Χριστιανούς.    

Σαν βασικό αντίδοτο που προτείνει η αγία Εκκλησία μας είναι η Θεία Κοινωνία, δηλαδή τον ίδιο το Χριστό. Η ενέργεια των επικίνδυνων αυτών υλικών υψηλής νανοτεχνολογίας εξουδετερώνεται με τη Θεία Κοινωνία, η οποία δεν θα ενεργεί μόνο θεραπευτικά αλλά και αποτρεπτικά, αφού δεν θα επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη να επέμβει στην αλυσίδα του ανθρώπινου DNA, για να «χαράξει» και να κάνει τη μετάλλαξη των αρχικών εκείνων στοιχείων που η θεϊκή νοημοσύνη με άπειρη «Σοφία» έχει ορίσει! Στην περίπτωση της Θείας Κοινωνίας η επεμβατική δύναμη του Αγίου Πνεύματος είναι καθοριστική. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, παιδί μου, επεμβαίνει για να διατηρηθεί η Θεϊκή Βούληση! Θα το επαναλάβω αυτό. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, μέσα από την Θεία Κοινωνία, επεμβαίνει για να διατηρηθεί η θεϊκή βούληση.

Ισχυρό αντίδοτο, βέβαια, έχει η Εκκλησία μας και τον αγιασμό, και κυρίως το «μεγάλο Αγιασμό των Θεοφανίων», γιατί ο αγιασμός δεν επιτρέπει στο σατανά και την ελεγχόμενη από αυτόν τεχνητή νοημοσύνη να φέρνει σε πέρας τα έργα και τα σχέδια του.

Ένα άλλο αντίδοτο, είναι και ο Τίμιος Σταυρός. Το σημείο το Τιμίου Σταυρού ήταν πάντοτε ο μέγας φόβος των δαιμόνων. Πλήθος είναι οι ιστορίες που έχει η Εκκλησία μας, κυρίως από τη ζωή των αγίων μας, που ο τίμιος Σταυρός καταργούσε τη δύναμη του δηλητήριου με το οποίο πότιζαν τους αγίους μάρτυρες για να πεθάνουν. Όποτε αυτοί έκαναν το σημείο του Σταυρού, το δηλητήριο έχανε τη δύναμη του και δεν μπορούσε να προκαλέσει το θάνατο του αγίου μάρτυρα. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άγιοι αυτοί Χριστιανοί είχαν βαθιά πίστη και μεγάλη αγάπη στο Χριστό μας, αφού για χάρη Του εγκατέλειπαν τα πάντα, προκειμένου να μην προδώσουν και να μην αρνηθούν τον Χριστό!   

Η καθημερινή προσευχή στο Θεό και κυρίως στο άγιο Πνεύμα, όταν γίνεται με βαθιά μετάνοια και ταπείνωση για τα λάθη μας αλλά και θεϊκό έρωτα στην καρδιά μας για το Θεό Πατέρα μας, είναι επίσης ένα πολύ δυνατό φάρμακο εναντίον κάθε σατανικής προσβολής.

Η εγκάρδια προσευχή, παιδί μου, προσελκύει πάρα πολύ τη θεία Χάρη, και δημιουργεί μια θεϊκή προστασία γύρω από το σώμα και τη ψυχή του ανθρώπου που προσεύχεται. Η θεϊκή αυτή προστατευτική πανοπλία παρεμποδίζει κάθε μορφή σατανικής επικοινωνίας που επιχειρεί να προσβάλλει το ανθρώπινο σώμα και την ψυχή, με τις ισχυρές πνευματικές παρεμβολές που προκαλεί. Καταλαβαίνετε τι κάνει η προσευχή; Δημιουργεί πνευματικές παρεμβολές για να μην μπορεί η σατανική δύναμη να επιδρά στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου.

Άλλη μια σπουδαία και σημαντική ενέργεια της αγίας προσευχής είναι ότι θα  φωτίζει το νου του ταπεινού ανθρώπου και θα του αποκαλύπτει, με τη χάρη του αγίου Πνεύματος, την αλήθεια των επιλογών του αλλά και των γεγονότων που θα συμβαίνουν.

Η φοβερή αυτή δύναμη της προσευχή να αποκαλύπτει στον προσευχόμενο την αλήθεια, θα αποδειχτεί πάρα πολύ σημαντική βοήθεια στους Χριστιανούς των εσχάτων χρόνων, όπου ο Αντίχριστος και οι οπαδοί του θα κυριαρχούν παντού.

Ο πιστός στο Θεό άνθρωπος, φωτισμένος από το άγιο Πνεύμα, θα μπορεί να νιώθει και σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και να βλέπει την αλήθεια πάνω σε κάποιο άνθρωπο, αν είναι δηλαδή του Θεού ή του σατανά.

Αυτό θα βοηθήσει πολλούς ευσεβείς Χριστιανούς να διακρίνουν ποιοι πνευματικοί ηγέτες της Εκκλησίας ακολουθούν τον αληθινό Χριστό και ποιοι τον Αντίχριστο!

Θα είναι η περίοδος που στην Εκκλησία θα χωριστεί το άχυρο από το σιτάρι και θα αποκαλυφτούν οι ανάξιοι εκκλησιαστικοί ηγέτες, αλλά και οι άγιοι εκκλησιαστικοί πατέρες και διδάσκαλοι, για να ξέρουν, παιδί μου, οι Χριστιανοί ποιους πρέπει να εμπιστεύονται και να ακολουθούν και ποιους όχι.

Το άχυρο θα αποτελεί την εκκλησιαστική ηγεσία της «Παγκόσμιας Εκκλησίας», η οποία θα ανήκει στον Αντίχριστο και  θα διοικείται από το φίλο και συνεργάτη του τον Ψευδοπροφήτη, όπως αναφέρει η Αποκάλυψη του Ιωάννη.

Το σιτάρι, πάλι, θα αποτελείται από άγιους εκκλησιαστικούς άντρες που θα στελεχώνουν την «Εκκλησία των κατακομβών» των εσχάτων χρόνων.

Οι προσευχόμενοι Χριστιανοί με αποκάλυψη Θεού, θα αναγνωρίζουν ποιοι θα είναι το άχυρο και ποιοι το σιτάρι, για να ξέρουν ποιοι θα είναι εκείνοι οι άγιοι πατέρες και διδάσκαλοι που θα πρέπει στο εξής να  εμπιστεύονται και να ακολουθούν.

6.ΕΡΩΤΗΣΗ

Πατέρα, πόσο κοντά είναι όλα αυτά που μας είπες τόσο αναλυτικά;

Έχουν ξεκινήσει, παιδί μου, όλα αυτά και θα κορυφωθούν στο πολύ εγγύς μέλλον.

Ο σατανάς βιάζεται, βιάζεται, μέσα από τον δικό του γιο τον Αντίχριστο, να αναλάβει τα ηνία της παγκόσμιας εξουσίας. Γι’ αυτό και κινείται ύπουλα, με πολύ δόλο και κρυφά, σε όλα τα επίπεδα εξουσίας, προκειμένου άμεσα να γίνει ο «παγκόσμιος Ηγέτης».

Ο Θεός, όμως, ακόμα για λίγο, δεν το επιτρέπει, γιατί οι άνθρωποι αγνοούν όλη την αλήθεια, ώστε να επιλέξουν ελεύθερα και μόνοι τους, αυτόν που θα πιστέψουν και θα ακολουθήσουν.

Η μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού στον άνθρωπο, που δεν θέλει να χαθεί καμιά ανθρώπινη ψυχή στο σκοτάδι του Άδη και της κόλασης, θα επιτρέψει να συμβούν τρία μεγάλα γεγονότα που θα βοηθήσουν όλο τον κόσμο πρώτα να προβληματιστεί και μετά να αποφασίσει ελεύθερα, ελεύθερα, την πιο σημαντική επιλογή στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Το ένα γεγονός έχει σχέση με όλα αυτά που θα συμβαίνουν από δω και πέρα με την υγεία του ανθρώπου, η οποία θα υφίσταται συνέχεια πολλαπλές καταστροφικές επεμβάσεις εξαιτίας κάποιων πειραματικών φαρμακευτικών κατασκευασμάτων που θα υπόσχονται ζωή και υγεία αλλά θα προκαλούν πλήθος παρενεργειών, ακόμα και θάνατο, αν όχι άμεσα, στο εγγύς μέλλον.

Το δεύτερο γεγονός θα έχει σχέση με την άκρατη επιθυμία κάποιων σατανικών ηγετών, οι οποίοι στην προσπάθεια τους να ηγηθούν όλου του κόσμου, θα προκαλέσουν παγκόσμια σύρραξη με ανυπολόγιστες παγκόσμιες καταστροφές.

Το τρίτο γεγονός θα είναι η επανάσταση της ίδιας της φύσης στα σατανοκρατούμενα χριστιανικά κράτη αλλά και σε όλο τον κόσμο που αντιδρά στον αληθινό Θεό, σαν μια ύστατη προσπάθεια της άλογης φύσης να αφυπνίσει τον υπνωτισμένο από το σατανά άνθρωπο, ώστε να συνέλθει, να μετανοήσει και να σταματήσει την επερχόμενη καταστροφή του.

Επιγραμματικά μπορώ να πω ότι:

μια αλυσίδα από πολύ μεγάλες φυσικές καταστροφές θα αλλάξουν την ίδια τη δομή της γης,

ενώ το φάσμα της πείνας, της δίψας, της αρρώστιας και της απόγνωσης θα επισκιάζει όλο τον πλανήτη.

Εάν λοιπόν ο άνθρωπος προβληματιστεί και αντιληφθεί το λάθος του, μέσα από όλα αυτά που θα συμβούν, αμέσως όλα θα αλλάξουν προς το καλό και θα σταματήσει η καταστροφική πορεία του ίδιου και της φύσης.

Εάν, όμως, επιμείνει στην εγωιστική του πορεία και αφήσει το σατανά να γίνει ο κύριος και θεός του, και δεχτεί εκούσια, με τη θέλησή του δηλαδή, το χάραγμα και τη σφραγίδα του σατανά, τότε ακόμα μεγαλύτερα  και πιο φοβερά παγκόσμια καταστροφικά γεγονότα θα συμβούν, προκαλώντας  τον θάνατο ανυπολόγιστου αριθμού ανθρώπων. Τα φοβερά αυτά παγκόσμια γεγονότα, είναι εκείνα που μνημονεύονται στην Αποκάλυψη του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.

7.ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος είναι τελικά αυτός ο Αντίχριστος, που θα αναστατώσει τη ζωή όλου του κόσμου;

Είναι ο γιος του σατανά, που θα γεννηθεί από μια γυναίκα σε συνουσιασμό με τον ίδιο τον Εωσφόρο κατά την διάρκεια μιας σατανιστικής τελετής.

Στην αρχή θα ζει μυστικά και από κει θα κατευθύνει τους αφοσιωμένους σε αυτόν παγκόσμιους ηγέτες, που ο ίδιος ανέβασε στην εξουσία. Την κατάλληλη στιγμή  θα αναρριχηθεί στην πολιτική εξουσία.

Η γοητεία της σατανικής του σκέψης, η ρητορική του ικανότητα και η επιβολή του πάνω σε όλους τους ηγέτες και τους λαούς της γης, θα είναι τόσο δυνατή που θα γοητεύσει ολόκληρο τον πλανήτη.

Σαν πρώτη πράξη εντυπωσιασμού, ο Αντίχριστος θα σταματήσει όλους τους πολέμους, που αυτός, βέβαια, μέχρι τώρα μυστικά κατεύθυνε. Θα ανακηρυχθεί «πρίγκιπας της ειρήνης» και θα του παραδώσουν όλοι οι αρχηγοί των κρατών την εξουσία των λαών τους.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο Αντίχριστος θαεξουσιάζει με απόλυτη εξουσία τα πάντα και με τη βοήθεια της τελειοποιημένης τεχνητής νοημοσύνης, θα ελέγχει τους πάντες και τα πάντα

Με τη βοήθεια των δαιμόνων και της τεχνητής νοημοσύνης, θα κάνει ακόμα και διάφορα, ψεύτικα, τεχνητά, αληθοφανή θαύματα, τα οποία θα προβάλλει ο ίδιος σε όλο τον κόσμο για να τον πείσει ότι είναι θεός. Ότι είναι ο πραγματικός Χριστός που ήρθες στη γη για να σώσει όλους τους ανθρώπους.

Η παγκόσμια εκκλησία, την οποία ήδη προ πολλού θα διοικεί ο προσωπικός του φίλος και σατανικός άνδρας, ο Ψευδοπροφήτης, θα τον αποδεχτεί σαν άνθρωπο του Θεού, σαν προφήτη και σαν σωτήρα του κόσμου. Τότε θα αμφισβητηθεί επίσημα ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Μεσσίας του κόσμου και ο τίτλος αυτός του Μεσσία θα αποδοθεί στον Αντίχριστο.   

Τότε θα φθάσει στο αποκορύφωμα του ο πιο μεγάλος και πιο αδίστακτος διωγμός των Χριστιανών.

Όλες οι θρησκείες του κόσμου θα αναγνωρίσουν τις υπερφυσικές ψευτοδυνάμεις του Αντίχριστου και θα τον αποδεχτούν σαν σωτήρα και θεό τους, γι’ αυτό και θα δεχτούν να πάρουν με τη θέληση τους το δικό του σατανικό  σφράγισμα, με το οποίο θα κατοχυρώνουν την αιώνια σε αυτόν πίστη και υπακοή.   

Οι πραγματικοί, όμως, Χριστιανοί που θα μείνουν με τη βοήθεια του Θεού πιστοί στον ένα και αληθινό Γιο του Θεού, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, δεν θα δεχτούν το σφράγισμα αυτό, έστω και αν χρειαστεί να δώσουν την ίδια τους τη ζωή.

Για την πίστη τους αυτή, ο Θεός θα επεμβαίνει θαυματουργικά, για να τους προστατεύει και να τους δίνει τα απαραίτητα για την επιβίωση τους.

Τη δύναμη τους οι Χριστιανοί την εποχή εκείνη θα την αντλούν, με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος βέβαια, από τη μελέτη της αγίας Γραφής, την Θεία Κοινωνία και την ευχή των αγίων πνευματικών τους πατέρων.

Για το λόγο αυτό ο Αντίχριστος και οι οπαδοί του θα πολεμήσουν τις τρεις αυτές δυνάμεις με όλη την εξουσία που θα έχουν. Θα επιχειρήσουν, παιδί μου, δυστυχώς σε λίγο, να ξαναγράψουν ακόμα και αυτή την αγία Γραφή, όπως αυτούς τους συμφέρει. Θα καταδιώκουν με ασήμαντες αφορμές τους ευλαβείς εκείνους πνευματικούς πατέρες που θα τους εναντιώνονται. Και το πιο σπουδαίο, θα πολεμήσουν την Θεία Κοινωνία με κάθε τρόπο, για να μη μεταλαβαίνουν οι άνθρωποι, μέχρι τη στιγμή που θα την καταργήσουν οριστικά και αυτήν αλλά και όλα τα υπόλοιπα «Μυστήρια» της Εκκλησίας μας με τα οποία οι άνθρωποι αγιάζονται.

Τη φοβερή δύναμη της Θείας Κοινωνίας την γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Εωσφόρος και οι δαίμονες του. Ξέρει ότι όσο αυτή θα τελείται στις άγιες Εκκλησίες και θα μεταλαβαίνουν με ευλάβεια οι άνθρωποι, αυτός και τα δαιμονικά σχέδια του δεν θα προωθούνται με επιτυχία και αυτός δεν θα μπορεί να έλθει ως παγκόσμιος ηγέτης και μεσσίας.

Να ξέρετε ότι σημάδι του ερχομού του θα είναι η κατάργηση της Θείας ΚοινωνίαςΌταν δηλαδή θα δείτε ότι καταργήθηκε η Θεία Κοινωνία, να ξέρετε ότι πλέον αυτός έρχεται.

Για το λόγο αυτό, από τώρα και στο εξής θα βλέπουμε και θα ζούμε όλοι τον μέγα και φοβερό πόλεμο που θα ξεκινήσει ο Εωσφόρος εναντίον της Θείας Κοινωνίας, μέσα από δικούς του πολιτικούς, από τους επιστήμονες αλλά και παρασυρμένους, δυστυχώς, εκκλησιαστικούς ηγέτες.

Στην αρχή, ο αμόλυντος Χριστός στη Θεία Κοινωνία θα κατηγορηθεί από πολιτικούς και επιστήμονες ότι μπορεί να μολύνει και να μεταφέρει ασθένειες στο λαό. Η επιβεβαίωση τώρα όλων αυτών των σατανικών κατηγοριών μέσα από την συγκατάβαση ολιγόπιστων ιερωμένων θα σημάνει την επίσημη αρχή του μεγάλου διωγμού του Χριστού και της αγίας Εκκλησίας Του.

Η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα μεταλαβαίνουν σε λίγο οι Χριστιανοί, θα είναι το δεύτερο ιερόσυλο βήμα κατά της θείας Κοινωνίας και η μετατροπή της Θείας Κοινωνίας σε στερεά μορφή θα αποτελεί την τρίτη σατανική προσπάθεια των πνευμάτων του σκότους.

Στην τελευταία και πιο δυνατή επίθεση εναντίον της Θείας Κοινωνίας, πριν τη τελική της παύση που θα γίνει, όπως είπα, με την εμφάνιση του Αντίχριστου, θα αμφισβητηθεί ότι η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού αλλά θα θεωρηθεί σαν «υποκατάστατο».  

-Καταλαβαίνεις, παιδί μου, τι πρόκειται να έρθει;

-Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μόνο με τη χάρη του Θεού, αν μας βοηθήσει, θα αντέξουμε.

-Και βέβαια. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα είναι πάντα μαζί μας. Όσοι θα πιστεύουμε στο Χριστό με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας και θα τον εμπιστευόμαστε, πάντα το Άγιο Πνεύμα θα είναι δίπλα μας και θα μας βοηθάει.

Γι’ αυτό θα ήθελα να σας πω να κάνουμε όλοι όσο μπορούμε μια τριπλή προσευχή. Η πρώτη προσευχή να είναι στον Θεό Πατέρα. Να λέμε το «Πάτερ ημών», ταχτικά. Η δεύτερη προσευχή να αναφέρεται στο Γιο του Θεού, στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Να λέμε ταχτικά: «Κύριε μου, Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Είναι πολύ δυνατή και την φοβάται πολύ ο σατανάς. Και η τρίτη προσευχή να είναι στο Άγιο Πνεύμα. Να μάθουμε όλοι μας το «Βασιλεύ Ουράνιε» και να το λέμε όλοι κάθε μέρα, γιατί με αυτό τον τρόπο θα αγιάζουμε την ψυχή μας και θα προστατεύουμε το σώμα μας από κάθε τι κακό.

Μπήκαμε, παιδί μου, σε μια περίεργη περίοδο την οποία με σιγουριά θα μπορούσα να χαρακτηρίσω σαν αρχή των εσχατολογικών χρόνων. Είναι η περίοδος κατά την οποία ακόμα και οι εκλεκτοί θα πλανηθούν, όπως λέει η Γραφή.

Εύχομαι σε όλους μας το άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει για να καταλάβουμε την πονηριά του σατανά και να μείνουμε πιστοί όλοι στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, τον αληθινό Μεσσία του κόσμου.