Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Categorie: Mărturisirea Ortodoxiei. Antiecumenism

Articole 11

Mărturisirea Ortodoxiei. Antiecumenism

28.06.2019- Preotul misionar Nicolae Zorilă, sprijinit de sute de credincioși din eparhia Oradea, trimite episcopului Sofronie Drincec o scrisoare prin care anunță întreruperea comuniunii cu episcopii ecumeniști: „I-am răbdat pe ecumeniști și pe moderniști vreme de un secol. Am făcut răbdare și ascultare. Am așteptat și nădăjduit ca rugăciunile comune, sincretismele, egalitățile, inovațiile vor înceta pentru ca frații noștri care s-au smintit să revină în sânul Bisericii. Nu îi vom lăsa și pe alții să plece. Vom înceta comuniunea cu cei care comunică cu papa cel eretic și schismatic. Dorim să aducem la cunoștință tuturor fiilor Bisericii gravul pericol al lepădării de credință în care ne aflăm prin acceptarea hotărârilor luate la sinodul din Creta, iunie 2016. Nu trebuie să ascultăm fără discernământ în ceea ce spun și hotărăsc episcopii. Dacă ar fi fost valabilă asta, Credința Ortodoxă ar fi dispărut, nu ar mai fi avut Sfinți luptători și mărturisitori Nu ar fi existat Sfinții Atanasie, Vasile, Grigorie, Maxim, Damaschin, Fotie, Palama și Marcu Evghenicul. Au fost ei neascultători și nedisciplinați? Au exprimat conștiința neschimbătoare a credincioșilor Bisericii.”

Mărturisirea Ortodoxiei. Antiecumenism

ÎNTREBARE RETORICĂ PENTRU „ORTODOCȘII” CARE PROPOVĂDUIESC DRAGOSTEA FAȚĂ DE ECUMENIȘTI: UNDE VĂ E DRAGOSTEA MULT TRÂMBIȚATĂ ATUNCI CÂND PE FRAȚII ȘI SURORILE VOASTRE ÎI ÎNFOMETAȚI ȘI ÎI ASUPRIȚI? O NOUĂ SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ MITROPOLITULUI MOLDOVEI DE CĂTRE ȘASE MAICI DE LA MĂNĂSTIREA MICLĂUȘENI, IAȘI – „Pe cine urmez, pe episcopi sau pe Sfinții Părinți? Știindu-mă ființă mărginită și neputincioasă, am ales să fiu cu Cel Atotputernic și cu Sfinții, slujitorii Săi, ca să fiu sub scutul lor”

Mărturisirea Ortodoxiei. Antiecumenism

Ortodocșii niciodată nu au fost prigonitori, ci au fost prigoniți de eretici! Sora Elena prigonită de ” frații” și ” surorile” ei din mănăstirea Zamfira, Prahova. Din momentul în care nu a mai participat la slujbele mănăstirii Zamfira și a fost văzută participând la o Sfântă Liturghie oficiată de un preot ce a oprit pomenirea ierarhului ecumenist, a fost considerată de viețuitorii mănăstirii ca fiind nebună și a fost internată la psihiatrie, de urgență, cu salvarea și Poliția, precum persoanele foarte periculoase care au tulburări psihice grave