Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Categorie: Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio

Articole 8

Biblioteca. Cărți și publicații ortodoxe în format electronic, Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio

O apariție editorială de excepție. Cursul de supraviețuire ortodoxă al Părintelui Serafim Rose tradus pentru prima oară în limba română. Singura carte de istorie a ideilor apusene redată de Părintele Serafim Rose din punctul de vedere al Tradiției. Prin bunăvoința traducătorului cartea este disponibilă în format electronic gratuit

Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio

Despre „REÎNCARNARE”, de Părintele Serafim Rose. Teoria reîncarnării îi înşeală pe oameni cu privire la adevărata natură a vieţii de după moarte. Astfel ei rămân nepregătiţi pentru aceasta din punct de vedere duhovnicesc. Hristos a înviat din morţi în același trup care murise cu moartea tuturor oamenilor. Și noi vom învia la fel. Ca urmare nu pot fi mai multe trupuri asociate aceleiași persoane sau aceluiași suflet. Viaţa omenească este o perioadă unică și concretă de încercare, după care nu mai există „a doua şansă”, ci numai judecata lui Dumnezeu dreaptă dar şi milostivă făcută omului după starea în care se află sufletul său la sfârșitul vieții sale pământești.

Cuvinte de folos, Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio

„Formarea tinerelor suflete”- de Părintele Serafim Rose: „Puțini mai sunt astăzi în stare să-și exprime limpede emoțiile și ideile și să se confrunte cu ele într-un mod matur; cei mai mulți nici măcar nu știu ce se întâmplă înlăuntrul lor. Viața este împărțită artificial în: muncă, distracție(în care mulți văd “adevăratul sens” al vieții lor), religie și altele, fără a avea un numitor comun care să stea la bază și să dea sens întregii vieți. Majoritatea, găsind viața de zi cu zi nesatisfăcătoare, încearcă să trăiască într-o lume fantezistă, iluzorie, pe care și-o crează singuri și în care încearcă să facă loc și religiei, să o potrivească acolo. La baza întregii culturi moderne stă adorarea sinelui și cultul propriului confort, ceea ce este mortal pentru orice idee sau orice fel de viață duhovnicească.”

Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio, Scrisori Părintele Serafim Rose, Să conștientizăm ce se petrece

Astăzi, în esență, pentru om, există doar două alternative de neîmpăcat: credinţa în lume şi într-o religie a Eului, a cărei roadă este moartea; şi credinţa în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul întru Care se află Viaţă veşnică. Astăzi este o falsitate spirituală ce constituie materia brută care va fi valorificată de Antihrist în vederea creării unei monstruoase și amăgitoare Împărății a lumii acesteia. Lumea aceasta este plină de „oameni de bine”, dar care s-au lepădat de Hristos și nici nu realizează acest lucru. „Problemele” epocii noastre nu sunt în afara noastră ci lăuntrice, căci ele sunt roadele întoarcerii noastre de la Faţa lui Dumnezeu. În atmosfera lumii aparent nevătămătoare şi „neutră” în exterior se văd cât se poate de clar semnele duhului lui Antihrist: „religiozitatea” pseudo-cucernică şi îndreptăţirea de sine; absența unui ţel al minţii şi al duhului, acoperită de o mască de vagă moralitate şi de „idealism” binevoitor. În întreg duhul vremii este o stare de spirit a aşteptării, ca şi cum oamenii ar aştepta venirea vreunui Mesia pentru a le rezolva toate problemele care par fără nici o rezolvare şi toate temerile chinuitoare care caracterizează epoca noastră. Oamenii par gata să se închine în faţa unei mărețe figuri apocaliptice care le va aduce „pace” și „fraternitate” – şi, mai presus de toate, le va aduce uitarea lui Hristos și uitarea faptului că problemele epocii noastre nu sunt externe ci lăuntrice, căci ele sunt roadele îndepărtării noastre de Dumnezeu. Religia „compromisului” este amăgire de sine. Lumea Patristică a vechii ortodoxii orientate spre pustie dispare de pe fața pământului dar ea se va păstra în catacombe până la sfârșitul veacurilor