Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Categorie: Să conștientizăm ce se petrece

Articole 13

Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio, Scrisori Părintele Serafim Rose, Să conștientizăm ce se petrece

Astăzi, în esență, pentru om, există doar două alternative de neîmpăcat: credinţa în lume şi într-o religie a Eului, a cărei roadă este moartea; şi credinţa în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul întru Care se află Viaţă veşnică. Astăzi este o falsitate spirituală ce constituie materia brută care va fi valorificată de Antihrist în vederea creării unei monstruoase și amăgitoare Împărății a lumii acesteia. Lumea aceasta este plină de „oameni de bine”, dar care s-au lepădat de Hristos și nici nu realizează acest lucru. „Problemele” epocii noastre nu sunt în afara noastră ci lăuntrice, căci ele sunt roadele întoarcerii noastre de la Faţa lui Dumnezeu. În atmosfera lumii aparent nevătămătoare şi „neutră” în exterior se văd cât se poate de clar semnele duhului lui Antihrist: „religiozitatea” pseudo-cucernică şi îndreptăţirea de sine; absența unui ţel al minţii şi al duhului, acoperită de o mască de vagă moralitate şi de „idealism” binevoitor. În întreg duhul vremii este o stare de spirit a aşteptării, ca şi cum oamenii ar aştepta venirea vreunui Mesia pentru a le rezolva toate problemele care par fără nici o rezolvare şi toate temerile chinuitoare care caracterizează epoca noastră. Oamenii par gata să se închine în faţa unei mărețe figuri apocaliptice care le va aduce „pace” și „fraternitate” – şi, mai presus de toate, le va aduce uitarea lui Hristos și uitarea faptului că problemele epocii noastre nu sunt externe ci lăuntrice, căci ele sunt roadele îndepărtării noastre de Dumnezeu. Religia „compromisului” este amăgire de sine. Lumea Patristică a vechii ortodoxii orientate spre pustie dispare de pe fața pământului dar ea se va păstra în catacombe până la sfârșitul veacurilor