Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Categorie: Scrisori Părintele Serafim Rose

Articole 6

Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio, Scrisori Părintele Serafim Rose, Să conștientizăm ce se petrece

Astăzi, în esență, pentru om, există doar două alternative de neîmpăcat: credinţa în lume şi într-o religie a Eului, a cărei roadă este moartea; şi credinţa în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul întru Care se află Viaţă veşnică. Astăzi este o falsitate spirituală ce constituie materia brută care va fi valorificată de Antihrist în vederea creării unei monstruoase și amăgitoare Împărății a lumii acesteia. Lumea aceasta este plină de „oameni de bine”, dar care s-au lepădat de Hristos și nici nu realizează acest lucru. „Problemele” epocii noastre nu sunt în afara noastră ci lăuntrice, căci ele sunt roadele întoarcerii noastre de la Faţa lui Dumnezeu. În atmosfera lumii aparent nevătămătoare şi „neutră” în exterior se văd cât se poate de clar semnele duhului lui Antihrist: „religiozitatea” pseudo-cucernică şi îndreptăţirea de sine; absența unui ţel al minţii şi al duhului, acoperită de o mască de vagă moralitate şi de „idealism” binevoitor. În întreg duhul vremii este o stare de spirit a aşteptării, ca şi cum oamenii ar aştepta venirea vreunui Mesia pentru a le rezolva toate problemele care par fără nici o rezolvare şi toate temerile chinuitoare care caracterizează epoca noastră. Oamenii par gata să se închine în faţa unei mărețe figuri apocaliptice care le va aduce „pace” și „fraternitate” – şi, mai presus de toate, le va aduce uitarea lui Hristos și uitarea faptului că problemele epocii noastre nu sunt externe ci lăuntrice, căci ele sunt roadele îndepărtării noastre de Dumnezeu. Religia „compromisului” este amăgire de sine. Lumea Patristică a vechii ortodoxii orientate spre pustie dispare de pe fața pământului dar ea se va păstra în catacombe până la sfârșitul veacurilor

Părintele Serafim Rose-Predici, articole, cărți, înregistrări audio, Scrisori Părintele Serafim Rose

Este mult mai dificil, deși este încă posibil, să duci o viață ortodoxă fără sprijinul și consolarea mersului la biserică.În zilele din urmă credința va fi doar aparentă. ”Biserica mondială” , care se formează cu ajutorul “mișcării ecumenice” va menține intacte majoritatea aspectelor exterioare ale cultului și dogmei creștine, dar inima sa- adevărata credință- va lipsi și totul va fi doar o imitație a creștinismului. Prin noi înșine suntem lipsiți de putere să păstrăm credința și dacă Domnul Nostru nu ar fi cu noi, credința ar seca complet în noi. Noi, ortodocșii de azi, care trăim într-o lume și într-un timp de “pace“ și de “securitate”, este foarte probabil să fim chemați cât de curând să ne jertfim cu moarte martirică pentru credința noastră. Duhul anti-creștin “al păcii” care pare să fie copleșitor în lumea de astăzi îi leagănă pe oameni spre a-i adormi în somnul lumescului și al uitării celor cerești

Scrisori Părintele Serafim Rose

INEDIT: Cuviosul Serafim Rose- Despre stafii și altele asemenea – o cale de pregătire în vederea ispitirii a multor suflete. Clarviziunea și percepțiile extrasenzoriale- pot fi daruri date de Dumnezeu unor sfinți dar și puteri demonice. Oamenii de știință, chiar și cei mai vestiți, de regulă nu știu absolut nimic, iar când știu, niciodată nu știu suficient – nici despre experiențele spirituale, nici despre doctrina creștină. Atunci când comunicarea cu cei apropiați se rupe, rămân rugăciunile, căci ele nu-și pierd puterea. Ce spune Sfânta tradiție despre cei adormiți. Amintirea morții și a vieții de apoi nu poate să ne facă decât numai bine. Majoritatea trăim în nepăsare față de viața de apoi.Pentru cei ce mor nepregătiți, e mare șocul și descurajarea pe care o trăiesc în clipa în care ajung dincolo, unde toate talentele și puterile lumești sunt slăbiciuni și neputințe și numai puterea duhovnicească este de folos. Dintre adormiți, numai cei mântuiți se pot ruga pentru noi.

Scrisori Părintele Serafim Rose

INEDIT: Părintele Serafim Rose-Inima Ortodoxiei este rugăciunea. Ortodoxia este pregătirea sufletelor pentru Împărăția Cerurilor. „Bisericile” schismatice au uitat acest adevăr și au făcut compromisuri cu lumea; Ortodoxia e singura care a rămas supralumească și e singura care continuă să dea Sfinți. Creștinii credincioși rămași în vremurile din urmă, după cum ne-a spus Hristos, vor fi foarte puțini; marea majoritate a celor care își spun ei înșiși creștini îl vor primi pe Antihrist ca pe Mesia. Cine nu este un adevărat creștin ortodox aparține „noului creștinism” sau”creștinătății” lui Antihrist. Vremea care vine, de „pace“, „unitate“ și „înfrățire” se va desfășura sub domnia lui Antihrist: va fi în numele creștinătății, dar satanică în spirit