Este mai târziu decât credeți!

Grăbiți-vă deci ca să faceți lucrarea lui Dumnezeu. Poate că aceștia sunt ultimii câțiva ani în care putem răspândi liberi cuvântul

Categorie: Sinaxar

Articole 13

Sinaxar

Viața și pătimirea Sfântului Hristofor Mărturisitorul și a celor împreună cu dânsul, prăznuiți la 9 mai. Făgăduința Sfântului Hristofor:”Unde s-ar afla vreo părticică din moaștele mele, să nu se vatăme locul acela, nici foametea sau vreo grindină sau vreun lucru de scârbă să nu se întâmple acelui loc. Pe câți săvârșesc praznicul pătimirii mele și citesc viața mea, păzește-i întregi și nevătămați, ca să Te slăvească pe Tine, Doamne, Cel Preabun, căci bine ești cuvântat în veci. Amin.” Și s-a auzit glas din cer zicându-i: „Toate câte ai cerut de la Mine, le voi săvârși pe deplin, ca să nu te mâhnesc nicidecum. Încă și acestea îți zic: Dacă cineva se va afla într-o nevoie oarecare și Mă va chema pe Mine, pomenind numele tău, degrabă îi voi da ajutor.”